Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 9 výsledků.

Rekonstrukce a poruchy budov — 28,6%

[...] provádíme po částech (cca 1 m širokých) - postupně s ponecháním původní zeminy pod základem Dodatečná izolace proti zemní vlhkosti: Příčiny: poškozená nebo vadná izolace Účinek: vylučování solí či síránu vlhké skvrny na omítce narušení malby nebo omítky opadávání omítky pozvolné narušení cihelného zdiva Průběh odstraňování: zjištění příčiny stanovení metod opravy ( vysoušení) provedení Metody: odrenážování, případně odvětrání zdiva mechanické odsekání zdiva a provedení svislé izolace podříznutí zdiva [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 28,6%

[...] souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků. Požadavky ČSN EN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 1 : Vzduchová neprůzvučnost ČSN EN ISO 717-2 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2 : Kročejová neprůzvučnost § 16 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2 : Požadavky ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů. Část 1: Tepelná ochrana § 18 ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla ČSN 73 1001 [...]

Stavebnictví a architektura — 17,1%

[...] stavby Dřevěné stavby Ocelové konstrukce Ochrana staveb Izolační hmoty Izolační materiály Izolace tepelné (tepelná

Technická zpráva projektu — 8,6%

[...] Povrchové úpravy Podlahy Osazování 7 - Drobné objekty 8 - Ostatní objekty a práce Práce PSV 711 - Izolace proti vodě 712 - Povlakové krytiny 713 - Izolace tepelné 714 - Akustická [...]

Zatravněná střecha — 5,7%

[...] Filtrační vrstva Drenážní vrstva zeminy Ochranná vrstva Hydroizolační fólie Mechanické kotvení tepelné izolace Tepelná izolace [...]

Vodovodní přípojka — 2,9%

[...] zdmi základů budov musí být zabezpečen tak, aby při stavbě nebo opravě přípojky nebyla trvale narušena izolace zdiva proti vlhkosti. Na přípojku se nesmí [...]

Komíny a ventilační průduchy — 2,9%

[...] tj. komínů, které jsou tvořeny : a) průduch – komínová vložka (většinou šamotová roura) b) tepelná izolace – (skelná vata, perlit) c) komínový plášť [...]

Montované stropy — 2,9%

[...] Ocelové nosným prvkem jsou nosníky z lisovaného plechu malá hmotnost těchto stropů (horší zvuková izolace) nosníky: dvojice U profilů, vzdálenost nosníku [...]

Schodiště — 2,9%

[...] uživatelů Schodišťové stěny pro schodiště v samostatném prostoru odolnost proti požáru, zvuková izolace podílejí se na vynášení kce schodiště Schodišťová [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin