Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 17 výsledků.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 45,9%

[...] dokumentace - části: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část E. Zásady organizace výstavby F. Dokumentace objektu Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až F členené na jednotlivé položky, přičemž rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. A. Průvodní zpráva a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, [...]

Nápověda - přihlášení — 13,5%

[...] uživatelské jméno (login), zobrazované jméno (které uvidí ostatní v historii editací), vaši funkční e-mail adresu a vámi zvolené heslo. Pomocí login jména a hesla se následně budete přihlašovat. Vypište kontrolní text (anti-spam) a stiskněte Vytvořit konto . Na zadanou adresu obdržíte obratem potvrzovací e-mail, v němž kliknutím na odkaz potvrdíte registraci. Poté už můžete využívat vaše přihlášení na CAD wiki. Přihlášení na váš účet Před úpravami stránek se musíte Přihlásit . Použijte odkaz v pravém horním rohu a zadejte jméno a heslo [...]

Ploché střechy — 2,7%

[...] Na konstrukce vyčnívající nad střechu se krytina vyvádí 10 až 15cm vysoko a zavazuje se do spáry. e) Ochranná vrstva – brání poškození vodotěsné [...]

Pojmy - byt, dům, nebytový prostor — 2,7%

[...] prostory ve vlastnictví taková budova, která je ve spoluvlastnictví podle tohoto zákona (dále jen "dům"), e) rozestavěným bytem místnost nebo soubor místností, [...]

Proslunění a denní osvětlení — 2,7%

[...] osvětlenosti denním světlem je činitel denní osvětlenosti D [%]. Je definován jako poměr osvětlenosti E [lx] dané roviny v interiéru k současné [...]

Správa dokumentů — 2,7%

[...] starším verzím dokumentů se lze i vracet. K typickým funkcím dále patří např. fulltextové vyhledávání, e-mailové notifikace zasílané při změně dokumentu [...]

STEP — 2,7%

[...] export STEP formátu je součástí většiny dnešních CAD aplikací. STEP je zkratka pojmu ST andard for E xchange of P roduct model data .

QR kód — 2,7%

[...] 4296 znaků (cca 2000 v dvoubytové podobě). jsou podporovány různě strukturované texty jako web odkazy, e-mail adresy či kontaktní informace (vizitky). [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 2,7%

[...] komunikacích a na sběrných komunikacích v přechodových úsecích Podle ČSN 73 6101 (na přechodových úsecích) e nezpevněná krajnice 0,50 Na přechodových [...]

IGES — 2,7%

[...] složen z pevných 80-znakových ASCII záznamů - vět. IGES je zkratka pojmu I nternational G raphics E xchange S pecification .

Inventor — 2,7%

[...] ale i import a export CAD dat z řady dalších formátů (např. STEP , IGES , Solidworks , CATIA , Pro/E a dalších). Součástí Inventoru je i modul [...]

BOZP — 2,7%

[...] která udává, že Plán BOZP pro práci na stavenšti musí být součástí projektové dokumentace stavby (část „E“), určené k získání stavebního povolení nebo [...]

CAD programy — 2,7%

[...] Inventor Fusion 360 AutoCAD Mechanical AutoCAD Electrical SolidWorks Solid Edge CATIA NX Pro/E VariCAD Mechanical Desktop (dále nevyvíjen) [...]

Nápověda - wiki formátování — 2,7%

[...] {UP(Napoveda-wiki-formatovani)}SamplePicture.jpg ve výše uvedeném příkladu). Odkaz může být libovolného typu (stránka, URL, e-mail, soubor/příloha, atd.). Speciální značky [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 2,7%

[...] a klamavými světly, d) s omezením staveb vzdušných vedení vysokého napětí a velmi vysokého napetí, e) hluková f) ornitologická. Ochranná pásma [...]

Minimální šířka komunikace — 2,7%

[...] bezbariérové užívání. Pozemky veřejných prostranství určených k užívání osobami uvedenými v §2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona se v zastavitelných plochách [...]

Nápověda — 2,7%

[...] můžete sledovat pomocí RSS kanálů. Pokud zde nenajdete odpověď na váš dotaz, kontaktujte nás prosím e-mailem. Nápověda - registrace a přihlášení [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin