Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 9 výsledků.

K-Faktor — 18,2%

[...] neutrální osy materiálu. Přídavek na ohyb, zadávané hodnoty (pomocné údaje: B = C - R - T) Výpočet velikosti přídavku: BA = A × (PI / 180) × (R + K × T) kde: A = úhel ohybu ve stupních R = vnitřní poloměr ohybu K = K-faktor (tedy t/T) T = tloušťka materiálu Zkrácení ohybu Zkrácení ohybu (bend deduction, BD) je rozdíl mezi přídavkem na ohyb a dvojnásobkem vnějšího přechodu (outside set back, OSSB) . Zkrácení ohybu, zadávané hodnoty Výpočet velikosti [...]

Výkaz výměr — 18,2%

[...] stavebních nákladů, rozpočtu, financování. Výkaz výměr je důležitý rovněž pro plánování stavby. Pro zjištění velikosti (objemu, plochy, délky, počtu) jednotlivých komponent stavby je používána projektová dokumentace. Z ní jsou odměřeny nebo odvozeny rozměrové údaje a dopočteny související služby. Při použití BIM technologií projektování lze větší část výkazu výměr vygenerovat automaticky, z informací obsažených v projektovaných prvcích. K tomu slouží kalkulační aplikace Autodesk Quantity Takeoff (QTO) . Ta ale výrazně zjednoduší i odečítání rozměrů, velikostí [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 9,1%

[...] ochranných pásem také bezpečnostní pásma, která energetický zákon v příloze odstupňovává podle povahy a velikosti zařízení v rozmezí 10 až 300 m. Teplovody [...]

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 9,1%

[...] dané lokalitě závisí na vzdálenosti lokality od koncových bodů směrového spoje, který nad ní prochází. Velikosti zmíněných ochranných pásem se v typických [...]

CAD workstation — 9,1%

[...] systémovým požadavkům dané aplikace. Především u 3D aplikací si ponechte dostatečnou rezervu především ve velikosti RAM (nepohybujte se na dolní hranici systémových [...]

Nápověda - wiki formátování — 9,1%

[...] (stránka, URL, e-mail, soubor/příloha, atd.). Speciální značky Všechny speciální značky jsou nezávislé na velikosti písma malá/velká . WikiMarkup Výstup [...]

Lešení — 9,1%

[...] demontáž konkrétního typu lešení. Zpravidla obsahují návrhy konstrukcí lešení pro různá zatížení a velikosti lešení (rozvržení polí, pater, kotvení, úhlopříčné [...]

Hlavní stránka — 9,1%

[...] dalších stránek na CAD wiki. K textům můžete připojovat ilustrační obrázky a souborové přílohy až do velikosti 10MB. U všech textů a oprav je uchovávána [...]

Nápověda — 9,1%

[...] další stránky na CAD wiki. K textům můžete připojovat ilustrační obrázky a souborové přílohy až do velikosti 10MB. U všech textů a oprav je uchovávána [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin