Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,1 sekund a získáno 30 výsledků.

Nejpoužívanější CAD formáty — 5,3%

Nejpoužívanější souborové formáty v běžných CAD aplikacích . Uvedeny jsou nativní formáty konkrétní CAD aplikace ( viz též výměnné formáty pro 3D CAD ). DWG - AutoCAD drawing ( Autodesk ) DXF - AutoCAD exchange file ( Autodesk ) DGN - Microstation design ( Bentley ) CEL - Microstation cell ( Bentley ) RVT - Revit project ( Autodesk ) RFA - Revit family ( Autodesk ) IPT - Inventor part ( Autodesk ) IAM - Inventor assembly ( Autodesk ) IDW - Inventor drawing ( Autodesk ) ADSK - Autodesk data ( Autodesk [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 4,6%

[...] odpovídající charakteru činnosti, a půjde-li o práci na elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v § 5 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky poučenými. § 5 Pracovníci znalí Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v příloze 2 a po zaškolení složili zkoušku v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1. Zaškolení a zkoušku uvedené v odstavci 1 je povinna zajistit organizace. Obsah a délku zaškolení stanoví organizace s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci [...]

Hlavní stránka — 4,5%

CAD Wiki - web, který píšete vy Tematické oblasti: Stavebnictví a architektura Strojírenství a mechanika Geodézie a mapování Programy a vybavení pro CAD Cíle a použití CAD Wiki je interaktivní web služba pro snadnou a rychlou tvorbu, doplňování a editaci textů, návodů, postupů a příruček z oblasti CAD a projekce. Obsah stránek na tomto webu (včetně této) může po přihlášení vytvářet a editovat kterýkoliv návštěvník a přispět [...]

Notebook pro CAD — 3,9%

Pro volbu notebooku (mobilní pracovní stanice, workstation) určeného pro CAD aplikace je potřeba posoudit jednak obecné požadavky kladené na notebook (např. záruka, servisní podmínky, hmotnost, výdrž na baterie, DVD, kamera, povrchová úprava) a jednak speciální parametry pro CAD nebo dokonce 3D CAD. Procesor - moderní CAD aplikace a operační systémy umějí dobře využívat vícejádrové procesory, vhodnou volbou jsou nové typy CPU Intel i7, i5, popř. i3. Čím vyšší frekvence, tím lépe. [...]

CAD — 3,0%

CAD - Computer-Aided Design ( počítačem podporované projektování , či automatizace inženýrských prací ) - je obor využívající počítačové grafické technologie pro navrhování a dokumentaci projektů v oblasti stavebnictví, architektury, strojírenského konstruování a výroby, geodézie a mapování, designu, atd. CAD software využívá vektorové grafiky (2D) a trojrozměrných (3D) těles pro digitální reprezentaci navrhovaných objektů reálného světa - staveb, strojů, map, apod. Výstupem procesu CAD navrhování je zpravidla [...]

Zásady práce v CAD programech — 3,0%

Zde najdete základní pokyny a postupy pro práci v CAD aplikacích, včetně zásad pro výměnu 2D a 3D dat. Obecné informace Správa dokumentů a CAD dat (EDM/PDM) Standardizace barev a hladin Souřadnicové systémy Mračna bodů Formáty Rastrové vs. vektorové formáty Nejpoužívanější CAD formáty Výměnné formáty pro 3D CAD aplikace Publikování CAD dat - Praktická příručka DWF [...]

Počítačové vybavení pro CAD — 2,9%

Pro efektivní práci s CAD aplikacemi je potřeba použít dostatečně výkonný hardware - pracovní stanici vybavenou kompatibilním operačním systémem, plus případná speciální grafická periferní zařízení (monitor s vysokým rozlišením, plotr, 3D myš, digitizer, 3D tiskárna, CAD scanner, apod.). Velké objemy dat zpracovávané v CAD aplikacích, především v 3D CAD, spolu s velkou hodnotou (pracností) dat a potřebou týmové spolupráce kladou zvýšené nároky i na další komponenty IT infrastruktury. [...]

Lumion — 2,9%

[...] vizualizací. Abychom pochopili proč, máme tu hned dva důvody, které dokazují uvedené tvrzení. Prvním z nich je využití grafického jádra pro výpočty a z toho plynoucí zobrazení vizualizace v reálném čase - dokonce takových drobností, jako je pohyb stébel trávy ve větru.(Využití grafického procesoru neprobíhá stejně jako přes sdílení procesorů a podobné technologie, jako je CUDA a třeba chystaný Open CL , ale přes herní engine) Druhým je jednoduchost ovládání. Oba spolu úzce souvisí, neboť tím, že je využito GPU, Lumion dovoluje vizualizaci [...]

CAD hardware — 2,7%

Typy hardware pro CAD pracoviště Pracovní stanice - CAD workstations Mobilní pracovní stanice (CAD notebooky) [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 2,6%

[...] pásma apod. Ochrana obyvatelstva splnění základních požadavků na situování a stavební rešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Inženýrské stavby (objekty) a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, b) zásobování vodou, c) zásobování energiemi, d) rešení dopravy, e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, f) elektronické komunikace. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbe vyskytují) a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zarízení, b) popis technologie výroby, c) údaje o [...]

Operační systémy pro CAD — 2,6%

Naprostá většina moderních CAD aplikací je určena pro operační systém Microsoft Windows. Existují ale i CAD programy pro Apple MacOS a Linux. Kompatibilita Hlavním kritériem pro volbu operačního systému jsou nároky (kompatibilita) zvolené CAD aplikace, popř. návazných programů. Vzhledem k paměťovým nárokům 3D CAD aplikací je častou volbou 64bitová verze operačního systému. V případě Windows pak nejčastěji 64bitové verze Windows 7. 32bitové vs. 64bitové verze Windows Všechny moderní [...]

CAD programy — 2,4%

Nejrozšířenější CAD programy v ČR Přehled nejpoužívanějších softwarových aplikací z oblasti CAD : Obecný CAD AutoCAD AutoCAD LT AutoCAD WS Microstation BricsCAD ZwCAD ProgeCAD 4MCAD IronCAD Stavebnictví a architektura AutoCAD Architecture Revit AutoCAD MEP Civil 3D ArchiCAD AllPlan Spirit Strojírenství Inventor Fusion 360 AutoCAD Mechanical AutoCAD Electrical SolidWorks Solid Edge [...]

CAD workstation — 2,0%

Pro efektivní práci s CAD aplikacemi je vhodné použít adekvátně vybavenou grafickou pracovní stanici s odpovídajícím operačním systémem, doplněnou o monitor s vysokým rozlišením, kvalitní myš, popř. 3D myš. Hardwarové parametry stanice by měly odpovídat systémovým požadavkům dané aplikace. Především u 3D aplikací si ponechte dostatečnou rezervu především ve velikosti RAM (nepohybujte se na dolní hranici systémových požadavků). RAM patří k relativně levným komponentům, investice se vyplatí. Další důležitou komponentou CAD stanice je grafická [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 1,7%

[...] souvisejí s funkčním využitím území (například sítě technického vybavení, dětská hřiště). Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 3 až 6. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umísťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových. Vytvářejí-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí [...]

Mračno bodů — 1,7%

Mračno bodů (Point Cloud) Mračno bodů je pojem z oblasti fotogrammetrie a 3D skenování, včetně laserového skenování (LiDAR). Výstupem automatického 3D skenování je rozsáhlá (miliony až miliardy bodů), neuspořádaná sada 3D bodů se souřadnicemi X, Y, Z (popřípadě s další nasnímanou vlastností, reprezentovanou např. barvou bodu). Pro zpracování (indexace, zobrazení, analýza, 3D uchopování a převod na 3D CAD geometrii) mračna bodů slouží většinou specializované aplikace dodávané výrobci 3D scannerů nebo s nimi [...]

Revit a práce v síti — 1,7%

[...] týmovou spolupráci a síťové sdílení projektu Autodesk Revitu platí některá obecná doporučení a zkušenosti z praxe, které zefektivní práci a pomohou vyhnout se případným problémům v pozdějších fázích projektu nebo v projektech většího rozsahu. autor původní stránky: Peter Jirát, z této diskuse V Revitu existují dva běžné způsoby práce v týmu - Linky (obdoba xrefů) a WorkSet (Pracovní sady). Linky (připojení) - pokud znáte xrefy z AutoCADu, není třeba představovat, umožňují i stejné Attach/Overlay (Připojit/podložit) [...]

Normy ČSN pro technické výkresy — 1,7%

Zde je přehled hlavních norem ČSN platných pro technické výkresy, včetně CAD. ČSN EN ISO 10209-2 (013101) Technické výkresy - Terminologie - Metody promítání ČSN 01 3102 (013102) Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů ČSN EN ISO 13567-1 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla ČSN EN ISO 13567-2 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci [...]

Praktická příručka DWF — 1,7%

[...] formátem. Co je to DWF DWF (Design Web Format) je otevřený souborový formát podporující a integrující data z různých CAD systémů do jediného formátu. V DWF souborech lze odměřovat vzdálenosti, vytvářet připomínky, poznámky a tyto pak zpětně načíst do projektu pro zapracování. V podstatě se jedná o projektantskou obdobu výměnného formátu PDF (Portable Document Format) . DWFx je novější verze formátu využívající technologii DWF a XPS. Výhody DWF podpora 2D i 3D grafiky (hladiny, pohledy, tloušťky čar, sestavy, výkresové sady) nástroje pro prohlížení [...]

Katalogy — 1,7%

CAD katalogy a normálie Nedílnou součástí prakticky každého konstruovaného výrobku jsou jednak normalizované součásti, většinou spojovací nebo pohybové prvky, a jednak nakupované součásti renomovaných výrobců, např. vypínače, konektory, tlačítka, nožky, motory, apod. Takovéto typy součástí samozřejmě není potřeba modelovat znovu a znovu - lze využít stávajících knihoven normálií a CAD modelů poskytovaných jednotlivými výrobci. Statisíce normalizovaných součástí podle ČSN, DIN, ANSI a dalších norem najdete např. v Obsahovém centru Autodesk [...]

Výměnné formáty pro 3D CAD — 1,4%

Pro výměnu dat v oblasti 3D CAD lze použít tzv. neutrální výměnné formáty . V oboru strojírenství se pro tento účel nejčastěji používají neutrální formáty STEP a IGES . Omezenější podporu lze nalézt pro další formáty jako např. DXF , 3DS, SAT, JT, VRML , 3D PDF nebo U3D. V oboru stavebnictví a architektury má charakter neutrálního formátu jediná specifikace, a to formát IFC (Industry Foundation Classes). V oboru inženýrských staveb a geodézie je výměnným formátem LandXML . Převod dat přes neutrální 3D formát má ve většině případů za následek určitou ztrátu informace [...]

Inventor — 1,4%

[...] Inventor výrobce Autodesk aktuální verze Inventor 2014 (březen 2013) OS Windows typ CAD licence komerční česky ano web autodesk.com/inventor Autodesk Inventor Autodesk Inventor je strojírenský 2D/3D CAD program firmy Autodesk, součást rodiny produktů pro tvorbu digitálních prototypů. Využívá parametrické, adaptivní a přímé modelování součástí a sestav, z nichž je následně generována výkresová dokumentace (pohledy, detaily, řezy...). Program pracuje se souborovými [...]

Plottery — 1,4%

CAD plottery Dnes nejpoužívanějším typem velkoformátového výstupního zařízení pro tisk CAD výkresů jsou inkoustové plotry. Předními světovými výrobci CAD plotrů [...]

AutoCAD Plant 3D — 1,4%

[...] 3D výrobce Autodesk aktuální verze AutoCAD Plant 3D 2012 (srpen 2011) OS Windows typ CAD licence komerční česky ne web autodesk.com/autocadplant3d AutoCAD Plant 3D AutoCAD Plant 3D je CAD aplikace firmy Autodesk určená pro 3D modelování a dokumentování potrubních systémů v chemickém, energetickém, zpracovatelském, potravinářském průmyslu a podobných oborech. Podobně jako u jiných oborově zaměřených verzí programu AutoCAD , i AutoCAD Plant 3D obsahuje veškeré 2D a 3D příkazy AutoCADu, doplněné o funkce a [...]

Výkaz výměr — 1,2%

[...] obsahuje) a výpočet množství dané položky. K těmto údajům mohou být následně připojeny cenové informace z položkových ceníků. Výkaz výměr je hlavním podkladem pro zpracování nabídkové ceny stavby, odhad stavebních nákladů, rozpočtu, financování. Výkaz výměr je důležitý rovněž pro plánování stavby. Pro zjištění velikosti (objemu, plochy, délky, počtu) jednotlivých komponent stavby je používána projektová dokumentace. Z ní jsou odměřeny nebo odvozeny rozměrové údaje a dopočteny související služby. Při použití BIM technologií projektování lze větší [...]

Proslunění a denní osvětlení — 1,2%

[...] meridiánové konvergence pohybují od 4,5°- 9,5° od východu na západ a pro konkrétní lokalitu je lze vypočítat z její zeměpisné délky λ: C = (24°50' - λ) / 1,34 Pro prvotní představu, zda má daná místnost vůbec šanci být prosluněna, může sloužit jednoduchá kontrola jejího natočení vzhledem ke světovým stranám. Fasáda objektu bude osluněna dne 1.3. po dobu minimálně 90 minut pokud její normála a severní směr svírají úhel větší než 62°. Toto pravidlo však platí pouze pro situaci bez dalších vnějších stínících překážek. Pouhý správný náklon fasády však mnohdy nestačí. Slunečním [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 1,2%

Členění rekonstrukcí z hlediska polohy a charakteru: dostavba: přístavba (nová část vedle stávající) nástavba (nová část nad stávající) podstavba (nová část pod stávající) vestavba (nová část uvnitř stávající) přestavba: změna stávajícího objektu nebo konstrukce Členění z hlediska úprav oprav a adaptací: asanace – odstranění závad, které jsou vyvolány hygienickými nedostatky modernizace – úpravy zvyšující uživatelský standard renovace – obnovení původního stavu (nikoliv náhrada) rehabilitace – obnovení funkcí regenerace – náhrada [...]

Rastrové a vektorové formáty — 1,2%

Pro přenos přesných grafických informací v oblasti CAD jsou nejvhodnější vektorové souborové formáty. Proto se snažte v průběhu projekčního a konstrukčního procesu co nejdéle zachovávat vektorovou podobu projektu. Rastrový formát jde navíc snadno kdykoliv vytvořit z vektorového formátu (tisk, export), kdežto opačný převod ( vektorizace ) je komplikovaný a velmi omezený. Vektorové formáty jsou např. soubory DWG , DXF , PDF , DWF [...]

Konstrukční systémy — 1,2%

[...] je tradiční nejstarší konstrukční řešení objektů, stropy jsou uložený na nosných stěnách vyzděných z cihel, tvárníc, kamene nebo smontovaných z panelů, do stěn jsou navrhovány otvory (okna, dveře), v tom případě je nutno tyto otvory překládat nosnými překlady rozlišujeme stěnové Systémy na podélné, příčné a obousměrné a) Podélné *1 – kóta nosného systému – tloušťka stěn a světlé vzdálenosti stěn *2 – modulová kóta nosného systému (délky stropních prvků) Podélný systém je vhodné využívat především v občanské výstavbě (školy, úřady, internáty,…). [...]

AutoCAD WS — 1,2%

AutoCAD WS je online (cloud) verze CAD editoru podporujícího formát DWG a DXF . CAD výkresy formátu DWG je tak možné tvořit a upravovat nejen v desktop verzi AutoCADu, ale i v obyčejném internetovém prohlížeči (s Adobe Flash, na libovolném počítači), nebo dokonce i na mobilních zařízeních typu Smartphone, Apple iPhone, iPad, Android tablet (speciální klient pro iOS a Android). Podmínkou použití AutoCADu WS je internetové připojení - DWG soubor je uploadován na internetový cloud server a klientská aplikace (browser, iPad, Android tablet, [...]

DWF a DWFx — 1,2%

CAD formát DWF a DWFX Formát DWF (Design Web Format) firmy Autodesk je publikační formát pro CAD [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin