Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Garáže - rampy a sjezdy

RSS
Změněno 12.12.2011 16:54 uživatelem KMachálek Kategorizováno jako Normy, Stavebnictví
Projektování garáží - jednotlivých, řadových i hromadných upravují normy:
 • ČSN 736110 Projektování místních komunikací
 • ČSN 736057 Jednotlivé a řadové garáže
 • ČSN 736058 Hromadné garáže
 • ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

Pro vjezdy a výjezdy z garáží, zejména hromadných, platí následující pravidla:

 • podélné i příčné sklony ploch nemají překročit 5%
 • minimální světlá výška 2,10 m
 • podlahy:
  • doporučený sklon 0,5% z důvodu odvedení vody
  • vybavení odtokovou podlahovou vpustí
  • mechanická odolnost, nehořlavost

Rampy

Šířka přímé rampy se odvozuje od šířky největšího provozovaného vozidla (a). Šířka vozovky musí být větší o 0,35 m na obou stranách. Šířka obrubníku (pokud existuje, jinak vzd. od stěny) dalších 0,25 m na obou stranách. Tedy celkem: a + 2*0,35 + 2*0,25

Šířka zakřivené rampy (v oblouku) pak musí být větší o 0,45 m (a dalších 0,25 na obrubník).

U vícepruhových ramp musí být šířka středního obrubníku min. 0,3 m u přímých a 0,5 m u zakřivených ramp.

Sklony

Podélný sklon rampy měřený v podélné ose je maximálně: vnitřní rampy:
 • přímé 14 %
 • zakřivené 13 %
 • vyrovnávací a polorampy 17 %

vnější rampy:
 • vyrovnávací 17 %
 • ostatní 10 %

autobusy – max. 10 %

Příčný sklon rampy v obloucích min. 3 %

Výškové oblouky

Zakružení lomů sklonu se navrhují s poloměrem podle provozu: Pouze osobní automobily (skupina 1):
 • vydutý R = 6,00 m
 • vypuklý R = 11,00 m

Vozidla všech skupin (skupina 1 a 2):
 • vydutý R = 12,00 m
 • vypuklý R = 20,00 m

Pro autobusy:
 • vydutý R = 20,00 m
 • vypuklý R = 75,00 m

Výkonnost ramp

Na každých 1000 vozidel v garáži musí být jedna jednopruhová rampa pro každý směr jízdy. Provoz se navrhuje na denní (týdenní) provozní špičku.

Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin