Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

K-Faktor

RSS
Změněno 23.06.2011 20:22 uživatelem Vladimír Michl Kategorizováno jako Inventor, Strojírenství, Zkratky
K-faktor je koeficient používaný při výpočtu délky rozvinutých plechových dílů (v ohybu). Je definován jako poměr polohy neutrální osy plechu k tloušťce plechu.

K-faktor = t / T

kde:
t = vzdálenost od vnitřní plochy k neutrální ose plechu
T = tloušťka plechového materiálu


Velikost přídavku na ohyb a zkrácení ohybu závisí na druhu materiálu, poloměru ohybu, úhlu ohybu, tloušťce materiálu popř. i na metodě provedení ohybu.

Přídavek na ohyb

Přídavek na ohyb (bend allowance, BA) je délka oblouku ohybu měřená podél neutrální osy materiálu.

Přídavek na ohyb, zadávané hodnoty (pomocné údaje: B = C - R - T)

Přídavek na ohyb, zadávané hodnoty (pomocné údaje: B = C - R - T)


Výpočet velikosti přídavku:

BA = A × (PI / 180) × (R + K × T)

kde:
A = úhel ohybu ve stupních
R = vnitřní poloměr ohybu
K = K-faktor (tedy t/T)
T = tloušťka materiálu


Zkrácení ohybu

Zkrácení ohybu (bend deduction, BD) je rozdíl mezi přídavkem na ohyb a dvojnásobkem vnějšího přechodu (outside set back, OSSB).

Zkrácení ohybu, zadávané hodnoty

Zkrácení ohybu, zadávané hodnoty


Výpočet velikosti zkrácení:

BD = 2 × (R + T) × tan(A/2) - BAZpětný výpočet K-faktoru:

K = (-R + BA × 180 / PI / A) / T


Aproximace hodnoty K-faktoru:

Log(Min(100, Max(20 × R, T) / T)) / Log(100) / 2Typická hodnota K-faktoru je mezi 0.3 a 0.5. CAD aplikace pro modelování a rozvin plechových dílů (např. Inventor) obsahují vestavěné, předdefinované tabulky s hodnotami K-faktoru.
  Název Velikost
- Kfactor1.gif 14,39 KB
- Kfactor2.gif 15,77 KB

Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin