Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Katastr nemovitostí

RSS
Změněno 01.02.2011 17:03 uživatelem Vladimír Michl Kategorizováno jako AutoCAD, Formáty, Geodézie, Stavebnictví, Zkratky
Katastr nemovitostí (KN) je evidence, popis a geometrické a polohové určení nemovitostí v rámci určitého územního celku (např. státu). Katastr nemovitostí slouží pro správní účely státu (daně, majetkové a právní vazby, plánování, statistika, ochrana životního prostředí).

Katastr nemovitostí ČR vznikl ke dni 1.1.1993 podle zákona číslo 344/92 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Nejmenší technická jednotka KN je katastrální území. KN dále eviduje parcely (pozemky), budovy (byty a nebytové prostory), bodové pole, místní názvosloví a právní vztahy (majitel, věcné břemeno, ...).

Nahlížení do katastru nemovitostí ČR je přístupné na adrese nahlizenidokn.cuzk.cz provozované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

Pro účely projektování lze využívat i digitální zdroje KN - především data ve výměnném formátu VFK. Pro práci s formátem VFK v AutoCADu (DWG) a dalších CAD aplikacích firmy Autodesk lze využít nadstavbovou aplikaci VFK Import. Slovenský KN (kataster nehnuteľností Slovenskej republiky) používá datový formát VGI. Ten lze do AutoCADu přímo načíst pomocí utility VGI Import.

Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin