Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Komíny a ventilační průduchy

RSS
Změněno 28.05.2010 15:14 uživatelem Administrator Kategorizováno jako Stavebnictví

A) KOMÍNY

Základní funkcí je odvádění spalin od spotřebičů do ovzduší

Funkce jednotlivých částí komínu :
 • Pro zaústění spotřebičů do průduchu slouží sopouchy:
  • měly by být přímé a co nejkratší
  • jsou-li delší než 250 mm, měly by k průduchu stoupat
 • pro vybírání zplodin hoření (sazí) slouží vybírací otvory:
  • nesmí být zaústěny do obytné místnosti, ani skladu hořlavin
  • min. velikost 125 x 250 mm; musí být přístupné
  • musí být opatřeny uzavíratelnými dvířky
 • pro vymetání průduchu slouží vymetací otvory (umisťují se na půdu) :
  • musí být opět v neobytných místnostech ve výšce 800 – 1200 mm nad podlahou + komín. dvířka
 • pro ukončení celého komínového tělesa slouží komínová hlava:
  • musí být provedena tak, aby do komínu nezatékala srážková voda a nedošlo k rozpadání zdiva
 • pro správnou funkci komínu je důležitá tzv. účinná výška (výška od sopouchu po komínovou hlavu), která se podílí na zajištění správného tahu. Tah je zajištěn průřezem komínového průduchu, výškou komínu nad střechou a případně také rychlostí větru,
 • naopak neúčinná výška vytváří prostor pro shromáždění tuhých zplodin hoření (měla by být min. 1/10 výšky účinné).
  Obrázek


Rozdělení komínů

 1. Dle druhu paliva
  Obrázek
 2. Dle vztahu ke svislým nosným konstrukcím
  • vestavěné
  • přistavěné
  • volně stojící
 3. Dle počtu průduchů
  • se samostatnými průduchy
  • se sdruženými průduchy
 4. Dle materiálů a technologie
  • zděné z cihel nebo tvárnic
  • monolitické
  • montované z prefabrikovaných dílců
 5. Dle tvaru průřezů průduchů
  • kruhový
  • čtvercový
  • obdélníkový – poměr 1:1,5 (1:2)
 6. Dle plochy průřezů průduchů
  • úzké – průřez menší než 400 cm²
  • střední – 400 < průduch < 2025 cm²
  • průlezné – průduch větší než 2025 cm²
 7. Dle uspořádaní komínových průduchů
  • průběžné
  • podlažní
  • s předpaženými průduchy a společným sběračem

TYPY KOMÍNOVÝCH HLAV

Obrázek

Výšky komínů nad střechou

Obrázek

Třívrstvý komín SCHIEDEL

V současnosti nejpropracovanější systém vícevrstvých komínů, tj. komínů, které jsou tvořeny :
 • a) průduch – komínová vložka (většinou šamotová roura)
 • b) tepelná izolace – (skelná vata, perlit)
 • c) komínový plášť – (betonová tvarovka, zdivo)

Půdorysné řešení
Obrázek


B) Větrací průduchy

Všechny prostory v objektech musí být odvětrány – nejčastěji odvětráváme okny, popř. klimatizace. Jsou-li v dispozici místnosti, které nejsou na obvodě budovy, a proto nelze větrat okny je nutno větrat pomocí větracích průduchů (WC, koupelky, odsávače par, sklady, sklepy, ...).

Varianty větrání :
 • a) systém s odvodními větracími průduchy – odvádí zkažený vzduch (nový je přiváděn např. dveřmi).
 • b) systém s odvodními i přívodními průduchy – zkažený i čistý vzduch je veden průduchy
 • c) Shuntův větrací systém – vhodný pro výškové budovy. Obsahuje - společný sběrný průduch (ve kterém může být tah posílen ventilátorem) a jednotlivé podlažní průduchy.

Schéma SHUNTOVA větracího systému

Obrázek

Podle materiálu žáků oboru Stavebnictví na SPŠ Zlín
  Název Velikost
- komin1.gif 5,51 KB
- komin2.gif 1,89 KB
- komin3.gif 3,34 KB
- komin4.gif 4,28 KB
- komin5.gif 4,89 KB
- komin6.gif 5,76 KB

Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin