Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Konstrukční systémy

RSS
Změněno 08.06.2010 11:56 uživatelem Administrator Kategorizováno jako Stavebnictví
Objekty pozemního stavitelství jsou sestaveny se svislých konstrukcí:

 • nosných – statická funkce = přenos veškerého zatížení do základových konstrukcí; někdy mohou plnit zároveň funkci tepelně či zvukově izolační;
  zatížení stálá (hmotnost stavební konstrukce, stěny, podlahy, stropy atd.) a nahodilá (vybavení, osoby, sníh);
 • nenosných – plní funkci dělící, často požadavky na zvukovou izolaci, zpravidla je označujeme jako příčky, nesou samy sebe a zatěžují stropní konstrukci;
  - podle konstrukčního uspořádání dělíme objekty pozemního stavitelství na stěnové, skeletové a haly

Konstrukční systémy

1. STĚNOVÉ

je tradiční nejstarší konstrukční řešení objektů, stropy jsou uložený na nosných stěnách vyzděných z cihel, tvárníc, kamene nebo smontovaných z panelů, do stěn jsou navrhovány otvory (okna, dveře), v tom případě je nutno tyto otvory překládat nosnými překlady

rozlišujeme stěnové Systémy na podélné, příčné a obousměrné

a) Podélné

Obrázek

*1 – kóta nosného systému – tloušťka stěn a světlé vzdálenosti stěn
*2 – modulová kóta nosného systému (délky stropních prvků)

Podélný systém je vhodné využívat především v občanské výstavbě (školy, úřady, internáty,…). Může být 1, 2 a nejčastěji 3 trakt. Šířka traktu určuje rozpětí stropních prvků;

+ výhodou je především volná dispozice, v celém traktu lze příčky kdykoliv měnit - nevýhoda je nižší tuhost a tím odolnost proti vodorovnému zatížení v příčném směru. Proto se používá při nízko podlažní zástavbě. V případě výškových budov je nutno navrhnout stěžejní stěny.

b) Příčné

Obrázek

+ výhodný pro bytovou výstavbu, protože umožňuje orientaci bytových prostor ke světovým stranám, nosné stěny poskytují výbornou zvukovou izolaci mezi byty.

c) Obousměrné uspořádání

stěny řazené v příčném i podélném směru, především v historických objektech

2. SKELETOVÉ

Skelet vznikl redukcí nosných stěn do sloupů nebo pilířů překrytých vodorovným trámem (průvlakem, příčlem). Tím došlo k odlehčení staveb a současně k uvolnění dispozice. Tvoří kostru budovy, jeho základním prvkem je rám, který se skládá ze sloupů a příčlí.

Rám je: a) jednolodní, b) vícelodní, c) vícepodlažní

Podle uspořádání rámů rozlišujeme skeletové systémy na podélný, příčný a obousměrný:

Obrázek

 • Z hlediska dispozičního není mezi těmito variantami rozdíl.
 • Z hlediska statického je nejvýhodnější systém obousměrný, který vykazuje značnou tuhost a tím i odolnost proti vodorovným silám. Navíc umožňuje návrh tzv. křížem vyztužené stropní desky.

Dále se pak skelety dělí ještě na bezprůvlakový a hřibový systém.

Obrázek

3. HALY

Přízemní velkorozponové objekty

Sloupy+ vazníky+ střešní desky (panely)+ ztužení obvodu ztužidly

Příklad půdorysu haly:

Obrázek

Rozpony 12-30m, vzdálenosti vazníků zpravidla 6m, haly jsou určeny pro sklady, tovární linky, nákupní centra;

Tvary sloupů:
 • plošné
 • prolamované

varianta – sloupy s konzolou pro jeřábovou dráhu

rozdělení vazníků:

podle tvaru
 • pultový
 • sedlový
 • obloukový

podle konstrukce
 • plnostěnné
 • příhradové

podle materiálu
 • ocelové
 • dřevěné
 • železobetonové

Podle materiálu žáků oboru Stavebnictví na SPŠ Zlín
  Název Velikost
- konstr1.png 53,25 KB
- konstr2.png 42,10 KB
- konstr3.png 19,42 KB
- konstr4.png 19,80 KB
- konstr5.png 13,43 KB

Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin