Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Lešení

RSS
Změněno 20.07.2010 13:44 uživatelem Mergl Kategorizováno jako Stavebnictví
Lešení je pomocná dočasná stavební konstrukce používaná při pracích ve větších výškách. Může sloužit jako pracovní plošina pro výkon stavebních prací i k odkládání materiálu či nástrojů. Lešení lze využít i k podpírání konstrukčních prvků při montáži nebo během výstavby, případně jako ochranu před padajícími předměty či před pádem pracovníků.

Typická konstrukce dílcového lešení

Typická konstrukce dílcového lešení


Typy lešení

Podle způsobu použití dělíme lešení na:
 • pracovní plošiny
 • podpěrné konstrukce
 • konstrukce ochraňující pracovníky a chodce

Podle materiálu se lešení dělí na:
 • ocelová
 • hliníková (a slitiny hliníku)
 • dřevěná
 • sklolaminátová

Podle konstrukce a tvaru se lešení rozdělují na:
 • trubková (typicky ocelové trubky o průměru 48,3 x 4 mm)
 • systémová (stavebnicová řešení se snadnou montáží)
 • pojízdná (lehká, přemístitelná lešení např. pro restaurátorské práce)

Konstrukce lešení

Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována.

Technická dokumentace lešení se skládá z:
 1. statický výpočet
  1. statickým výpočtem musí být konstrukce lešení doložena vždy, pokud se nejedná o normalizované lešení nebo pokud lešení není provedeno v souladu s technickými podmínkami výrobce
  2. v případě, kdy je do normalizovaného lešení zakotveno zdvihací zařízení, kterým je přepravováno břemeno o hmotnosti vyšší než 100 kg, musí být posouzena alespoň příslušná část (věž) lešení
 2. technické podmínky výrobce – návod na montáž, použití a demontáž konkrétního typu lešení. Zpravidla obsahují návrhy konstrukcí lešení pro různá zatížení a velikosti lešení (rozvržení polí, pater, kotvení, úhlopříčné ztužení, únosnost podlah atd.).
 3. pro normalizovaná lešení příslušné normy ČSN

Parametry

Parametry normalizovaných trubkových lešení dvouřadových i prostorových jsou uvedeny v ČSN 73 8107 (6. část). Pokud je trubkové lešení smontováno dle normových parametrů, nemusí být staticky ověřeno. Výběr základních parametrů dvouřadového trubkového normalizovaného lešení:
 • nosné sloupky jsou jednoduché
 • výška pater 2 m
 • podlahy ve všech patrech
 • úhlopříčné ztužení podélné je nejméně v každém čtvrtém poli
 • úhlopříčné ztužení příčné je v každém patře lešení a to v rovinách krajních sloupků a v mezilehlých rovinách kotvení, zejména v místech křížení úhlopříčného podélného ztužení, ve vzdálenosti nejvýše po 8 polích
 • všechny krajní sloupky a nejméně každý druhý mezilehlý sloupek je kotven
 • hmotnost přepravovaného břemena stavebním vrátkem zakotveným do konstrukce lešení nesmí překročit 100 kg

Označení lešení na stavbě

Na stavbě musí být každé lešení označeno těmito údaji:
 • název a adresa provozovatele, popř. telefonní číslo
 • nosnost pracovních podlah v kg/m2
 • dovolený počet současně zatížených podlah

Související předpisy

 • Zákoník práce
 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.
 • ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení
 • ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení
 • ČSN 73 8105 Dřevěná lešení
 • ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce
 • ČSN 73 8107 Trubková lešení
 • ČSN EN 12 812 (73 8108) Podpěrná lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh
 • ČSN EN 12810 – 1,2 (73 8111) Fasádní dílcová lešení
 • ČSN 73 8112 Pojízdná pracovní dílcová lešení. Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
 • ČSN EN 1298 (73 8113) Pojízdná pracovní lešení – pravidla a zásady pro vypracování návodu a montáž a používání
  Název Velikost
- leseni.gif 38,77 KB

Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin