Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Modelování parametrických sestav

RSS
Změněno 23.06.2010 16:06 uživatelem Administrator Kategorizováno jako 3D, Strojírenství

Konstruování sestav

Typický strojírenský výrobek nebo produkt spotřebního průmyslu je konstruován jako 3D sestava složená z jednotek až tisíců samostatných součástí. Jednotlivé součásti sestavy mohou být tvarově podobné a jejich rozměry a další tvarové charakteristiky mohou být určeny jen zadaným číselným parametrem nebo vztahem k rozměrům jiných součástí sestavy. Možnost ovlivnit tvar a geometrii součástí a sestav změnou parametrů nazýváme parametrickým modelováním.

Modelování sestav shora-dolů a zdola-nahoru

Při modelování sestav, zejména větších sestav, se používá několika základních metod a přístupů.

Jedním ze základních přístupů je modelování shora dolů (top-down modelling). Jedná se o návrh stroje nebo zařízení, při kterém postupujeme od nejvyšší úrovně sestavy, přes podsestavy až k nejnižším dílům.

Druhým základním přístupem je opačný způsob - zdola nahoru (bottom-up). Při tomto návrhu se vytváří sestava z komponent, které jsou již předmodelované, ať už v knihovnách nebo v jiných sestavách. Nejčastější způsob práce na rozsáhlých sestavách využívá kombinaci obou těchto přístupů a dalších metod, jako je návrh schematické kostry (skeleton layout), využití zjednodušených komponent, obalových ploch, apod. Hranice mezi používanými metodami není nijak ostrá.

Stupně volnosti

Obrázek
Důležitým vztahem při skládání a vazbení komponent do výsledné sestavy jsou stupně volnosti (degree of freedom). Každá komponenta v nezavazbeném stavu má 6 stupňů volnosti (po třech pro posunutí a rotaci v jednotlivých osách XYZ). Přidáváním vazeb k ostatním komponentám se snižuje počet stupňů volnosti. Plně zavazbená nepohyblivá sestava má nulový počet stupňů volnosti. CAD aplikace poskytují funkce pro analýzu stupňů volnosti - např. v Inventoru tuto analýzu vypíšete funkcí Sestavení > Produktivita > Analýza stupně volnosti.
  Název Velikost
- DOF.png 2,12 KB

Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin