Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Projektová dokumentace

RSS
Změněno 05.09.2010 12:45 uživatelem M.Stáhalík Kategorizováno jako Normy, Stavebnictví
Před zahájením stavby nebo rekonstrukce stavby je nutné připravit projektovou dokumentaci (PD). Ta popisuje jednak parametry a vlastnosti samotné stavby a jednak její vztahy s okolím (vlastnické vztahy, prostředí, atd.).

Požadavky na obsah a podobu projektové dokumentace jsou dané Stavebním zákonem (183/2006 Sb), vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 499/2006 o dokumentaci staveb a dalšími souvisejícími předpisy.

Podrobnost a rozpracovanost projektové dokumentace se v průběhu stavebního řízení postupně zpřesňuje - podle stupně PD - rozlišujeme:

Předprojektová příprava

  • Investiční záměr - požadavky a náměty pro umístění stavby do dané lokality, odhady nákladů a další předběžná hodnocení
  • STS - studie stavby - prověření vhodnosti lokality a staveniště, limity území. Obvykle bývá vypracováno ve variantách.
  • DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí - na základě této PD je povolováno umístění stavby. Obsah DÚR je určen přílohou č. 4 vyhlášky 503/2006 Sb.

Projekt

  • DSP - dokumentace pro stavební povolení - na jejím základě je vydáváno povolení ke stavbě. Obsah DSP je dán přílohou č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb.
  • DOS - dokumentace pro ohlášení stavby - varianta pro případy, kdy není nutné stavební povolení (obsah stejný jako v případě DSP)
  • DZS - dokumentace pro zadání stavby (někdy také DVZ - dokumentace pro výběr zhotovitele) - podklad pro výběrové řízení a stanovení ceny
  • DPS - dokumentace pro provedení stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby, kterou investor poskytuje zvolenému dodavateli
  • RDS - realizační dokumentace stavby - podklad pro provedení stavby upravený pro konkrétního dodavatele stavby a jím použité technologie
  • DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby po jejím dokončení

Viz též Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení

Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin