Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Revit a práce v síti

RSS
Změněno 30.08.2010 16:36 uživatelem Peter Jirát Kategorizováno jako BIM, Revit, Tipy

Týmová spolupráce v Revitu

Pro týmovou spolupráci a síťové sdílení projektu Autodesk Revitu platí některá obecná doporučení a zkušenosti z praxe, které zefektivní práci a pomohou vyhnout se případným problémům v pozdějších fázích projektu nebo v projektech většího rozsahu.

autor původní stránky: Peter Jirát, z této diskuse
V Revitu existují dva běžné způsoby práce v týmu - Linky (obdoba xrefů) a WorkSet (Pracovní sady).

  • Linky (připojení) - pokud znáte xrefy z AutoCADu, není třeba představovat, umožňují i stejné Attach/Overlay (Připojit/podložit) nastavení jako xrefy AutoCADu. Problém vzniká při grafickém spojování styků zdí a jiných entit, graficky nelze (?) spojit napr. dvě zdi z dvou různých linků tak, aby společná hrana v řezu nebyla vidět. To lze zase obejít, linky lze převést na grupy (skupiny) a u těch spojení funguje. Grupy lze zpětně převést na linky, což se jeví šikovné. Toto byl ovšem důvod, pro který jsme linky prozatím zavrhli. Připojování modelů je vhodné především pro připojení samostatných budov (např. budovy v obchodní zóně nebo při tvorbě situace s několika rodinnými nebo bytovými domy) nebo při koordinaci mezi různými obory (např. architektonická, konstrukční a TZB část). Před připojením modelů je třeba vzít v úvahu omezené možnosti začišťování(spojování) prvků z různých připojených souborů, možnost různých projektových standardů v jednotlivých souborech a možnost vzniku duplicitních popisů prvků mezi připojeným modelem a hostitelským projektem.
  • Worksety (pracovní sady) - toto je něco, co v AutoCADu neznáme. Pracovní sada je soubor stavebních prvků (např. stěn, schodišť, sloupů...). Upravovat pracovní sadu může v daném okamžiku jen jeden uživatel. Ostatní členové týmu mohou tuto sadu zobrazit, ale nemohou ji upravovat. To zabraňuje možným konfliktům v projektu. Pokud je třeba upravit prvek patřící k pracovní sadě, kterou právě upravuje jiný člen týmu, je možné si prvek od něj vypůjčit, aniž by vlastník pracovní sady musel předat správu celé pracovní sady. Sdílení práce je výhodné použít, pokud pracujete s jedním modelem, na kterém pracuje více členů týmu (např. z důvodu časového tlaku). A teď jak rozdělit BIM model pro více uživatelů?

Zkoušeli jsme dva přístupy - do stavebních celků a po patrech. Stavebními celky myslím fasádu, statiku (nosné části), podlahy, vnitřní příčky, vertikály, nábytek, zařizováky atd. Dělení po patrech je jasné, i tam je ale fasáda jako samostatná část. Typická patra jsou řešeny jako grupa, nakopírovaná do příslušných úrovní. Stejně tak i další části, které se opakují , je vhodné tvořit jako grupu kvůli rychlosti změn.

Co se osvědčilo? Spíše stavební celky, je při tom jednodušší předávání informací.

Tvorba zdí pouze po patrech i pro nosné betonové zdi skrze celý dům.

Nutností je používání Worksharing Monitoru pro rychlé vyřízení žádostí o vypůjčku entity. Na konci týdne si vyhradit chvíli času, projít celý model a "uklidit", vždy se stane, že někdo někam strčí nějakou entitu špatně. Pokud to jde, vypůjčujte si jen jednotlivé entity na kterých pracujete, ne celé pracovní sady - je to rychlejší. Po skončení práce pracovní sadu uvolněte vrácením do centrály.

Společné suterény jako samostatné sady.

Nepoužívat varianty - nemají se rády s worksety.

Všichni v síti by měli používat stejnou verzi Revitu. Někdy může vadit i odlišnost v použitém Service Packu.

Výkonné počítače v případě větších celků (ale to dnešní PC už většinou splňují). Pro velké projekty je potřeba rychlá síť LAN (100Mb nebo 1Gb).

A dát si čas všem zúčastněným vysvětlit, jak celá ta věc funguje.

Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin