Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Schodiště

RSS
Změněno 28.05.2010 15:14 uživatelem Administrator Kategorizováno jako Stavebnictví
Schodiště je:
 • komunikační spojení různých výškových úrovní
 • součást interiéru nebo samostatný prostor

Schodišťový prostor
 • dostatečně odvětrán a osvětlen (pokud možno přirozeně)
 • velikost závisí na účelu, druhu objektu a počtu uživatelů

Schodišťové stěny
 • pro schodiště v samostatném prostoru
 • odolnost proti požáru, zvuková izolace
 • podílejí se na vynášení kce schodiště

Schodišťová ramena
 • část spojující různé výškové úrovně
 • rameno se skládá ze schodišťových stupňů (min. 3, max. 17)
  • a) nástupní - první v rámci podlaží
  • b) výstupní - poslední v rámci podlaží

Zrcadlo
 • volný prostor mezi schod.rameny
 • min šířka=0 =>není
 • lze sem s umístit zábradlí nebo výtah

Výstupní čára
 • ideální místo výstupu, kde všechny stupně mají stejnou šířku
  • u přímého schodiště - osou schod.ramene
  • u zakřiveného 30-40 cm od schod.stěny

2V + Š = 61-65 cm (! výška stupně se nezaokrouhluje !)

Základní požadavky na schodiště

 1. Pohodlnost
  • sklon ramene, velikost stupňů, popvrchová úprava
  • všechny stupně v rámci jednoho ramene musí mít stejnou výšku
  • => prům. délka lidského kroku = 63 cm
 2. Dostatečná šířka - dle provozu v budově
  • občanská budova 120 cm
  • bytový dům 110 cm
  • rodinný dům 90 cm
  • obslužná a pomocná 60 cm
  • mezipodesta - min. šířka jako schod.rameno
  • podesta - min. šířka = schod.rameno + 10 cm
 3. Osvětlení a větrání
  • přirozené (při obvodu dispozice)
  • umělé

Rozdělení schodišť dle

 1. Tvaru ramen
  • s přímými rameny se stálou šířkou
  • se zakřivenými rameny a kosými stupni
  • se smíšenými rameny
 2. Počtu ramen
  • jednoramenná (na výšku podlaží)
  • dvouramenná (mezipodesta+podesta, na výšku podlaží)
  • víceramenná
 3. Smyslu výstupu
  • přímá
  • pravotočivá
  • levotočivá
 4. Sklonu
  • rampová (10°-20°; výška stupně 8-13 cm)
  • mírná (20°-25°; 13-15 cm)
  • běžná (25°-35°; 15-18 cm)
  • strmá (35°-45°; 18-20 cm)
  • žebříková (45°-60°; 20-25cm)

Rozdělení schodišťových stupňů dle

 1. půdorysného tvaru
  • rovné
  • kosé
  • zvláštní
 2. příčného průřezu
  • plné
  • snímané
  • deskové
  • zalomené

Konstrukční řešení schodiště

 1. s plně podporovanými stupni
  • Pažená (terénní)
  • Desková
 2. s oboustranně podporovanými stupni
  • vřetenová
  • schodnicová
   • železobetonová
   • dřevěná
   • ocelová
 3. s jednostranně vetknutými stupni
  • visutá

Ad 2) Desková schodiště

 • ramena podporována podestami
 • ramena vynášena podestovými trámky

 • 1x lomená deska
 • 2x zalomená deska

  Podle materiálu žáků oboru Stavebnictví na SPŠ Zlín


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin