Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 30 výsledků.

Nejpoužívanější CAD formáty — 10,4%

[...] CAD aplikacích . Uvedeny jsou nativní formáty konkrétní CAD aplikace ( viz též výměnné formáty pro 3D CAD ). DWG - AutoCAD drawing ( Autodesk ) DXF - AutoCAD exchange file ( Autodesk ) DGN - Microstation design ( Bentley ) CEL - Microstation cell ( Bentley ) RVT - Revit project ( Autodesk ) RFA - Revit family ( Autodesk ) IPT - Inventor part ( Autodesk ) IAM - Inventor assembly ( Autodesk ) IDW - Inventor drawing ( Autodesk ) ADSK - Autodesk data ( Autodesk ) DWF - Design Web Format ( Autodesk ) Další používané CAD formáty Formáty a přípony [...]

AutoCAD Plant 3D — 10,4%

Software infobox jméno AutoCAD Plant 3D výrobce Autodesk aktuální verze AutoCAD Plant 3D 2012 (srpen 2011) OS Windows typ CAD licence komerční česky ne web autodesk.com/autocadplant3d AutoCAD Plant 3D AutoCAD Plant 3D je CAD aplikace firmy Autodesk určená pro 3D modelování a dokumentování potrubních systémů v chemickém, energetickém, zpracovatelském, potravinářském průmyslu a podobných oborech. Podobně jako u jiných [...]

Mračno bodů — 8,0%

Mračno bodů (Point Cloud) Mračno bodů je pojem z oblasti fotogrammetrie a 3D skenování, včetně laserového skenování (LiDAR). Výstupem automatického 3D skenování je rozsáhlá (miliony až miliardy bodů), neuspořádaná sada 3D bodů se souřadnicemi X, Y, Z (popřípadě s další nasnímanou vlastností, reprezentovanou např. barvou bodu). Pro zpracování (indexace, zobrazení, analýza, 3D uchopování a převod na 3D CAD geometrii) mračna bodů slouží většinou specializované [...]

Technologické celky — 6,6%

[...] a technologických linek jsou používány specializované CAD aplikace podporující rozsáhlé objemy dat, 3D a izometrické zobrazení, procesní diagramy a databáze symbolů a knihovních prvků. K nejrozšířenějším CAD aplikacím patří PDMS (Plant Design Management System) , nadstavby AutoCADu AutoPlant a CADWorx nebo specializovaná aplikace Autodesku - AutoCAD Plant 3D . AutoCAD Plant 3D je verze AutoCADu pro 3D modelování a dokumentování potrubních systémů chemických, potravinářských a zpracovatelských [...]

Výměnné formáty pro 3D CAD — 5,7%

Pro výměnu dat v oblasti 3D CAD lze použít tzv. neutrální výměnné formáty . V oboru strojírenství se pro tento účel nejčastěji používají neutrální formáty STEP a IGES . Omezenější podporu lze nalézt pro další formáty jako např. DXF , 3DS, SAT, JT, VRML , 3D PDF nebo U3D. V oboru stavebnictví a architektury má charakter neutrálního formátu jediná specifikace, a to formát IFC (Industry Foundation Classes). V oboru inženýrských staveb a geodézie je výměnným formátem LandXML . Převod dat přes neutrální 3D formát [...]

Notebook pro CAD — 5,7%

[...] výdrž na baterie, DVD, kamera, povrchová úprava) a jednak speciální parametry pro CAD nebo dokonce 3D CAD. Procesor - moderní CAD aplikace a operační systémy umějí dobře využívat vícejádrové procesory, vhodnou volbou jsou nové typy CPU Intel i7, i5, popř. i3. Čím vyšší frekvence, tím lépe. Paměť RAM - velikost operační paměti je nejdůležitějším výkonnostním parametrem pro CAD aplikace. Pro 2D CAD je požadavkem 3-4GB RAM. Pro střední 3D sestavy a modely počítejte s 6GB, pro větší modely je minimem 8GB. Ve 3D [...]

CAD — 4,7%

[...] výroby, geodézie a mapování, designu, atd. CAD software využívá vektorové grafiky (2D) a trojrozměrných (3D) těles pro digitální reprezentaci navrhovaných objektů reálného světa - staveb, strojů, map, apod. Výstupem procesu CAD navrhování je zpravidla výkresová dokumentace (výkresy) - v papírové tištěné verzi nebo v elektronické podobě, nebo 3D modely - v podobě počítačového souboru, vizualizace nebo jako 3D tisk. Pokročilejší verze CAD nástrojů řeší výpočty, analýzy a řízení systémů (výroby, zařízení), 3D [...]

LandXML — 4,7%

[...] Softwarová podpora LandXML Formát LandXML je přímo podporován řadou CAD aplikací, mj. programy AutoCAD Civil 3D , AutoCAD Architecture , AutoCAD Map 3D , Bentley InRoads , Plateia, Eagle Point, Carlson SurvCADD, Trimble TerraModel, Topcon TopSURV ad. Příklad textového souboru ve formátu LandXML: <?xml version="1.0"?> <LandXML xmlns="http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2 http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2/LandXML-1.2.xsd" [...]

STL — 3,8%

STL je formát souboru stereolitografie. Jde pomocí něj tisknout 3D modely na 3D tiskárnách. STL jde exportovat z 3D programů. Funkci exportu STL má třeba AutoCAD a Inventor. Tiskárny neumí zpracovávat soubory STL kde je některá souřadnice záporná. Proto si nejprve v AutoCADu nebo Inventoru přesuňte model do kladného kvadrantu, [...]

AutoCAD — 3,8%

[...] licence komerční česky ano web autodesk.com/autocad AutoCAD AutoCAD je obecný 2D/3D CAD program firmy Autodesk. Používá výkresový souborový formát DWG a jeho textovou verzi DXF . AutoCAD je určen pro operační systém Windows nebo MacOS X. Omezenější verzí AutoCADu je AutoCAD LT . Aktuální verze jsou k dispozici i v češtině. Lokalizace zahrnuje jak rozhraní programu, tak jeho příkazy a dokumentaci. Kromě uživatelského rozhraní nabízí široké možnosti programování pomocí API. Vedle komerční licence AutoCADu existují i jeho výukové verze (EDU); studentské [...]

CAD workstation — 3,8%

[...] stanici s odpovídajícím operačním systémem, doplněnou o monitor s vysokým rozlišením, kvalitní myš, popř. 3D myš. Hardwarové parametry stanice by měly odpovídat systémovým požadavkům dané aplikace. Především u 3D aplikací si ponechte dostatečnou rezervu především ve velikosti RAM (nepohybujte se na dolní hranici systémových požadavků). RAM patří k relativně levným komponentům, investice se vyplatí. Další důležitou komponentou CAD stanice je grafická karta - volte pokud možno typ certifikovaný (odzkoušený) výrobcem CAD software (především u

Zásady práce v CAD programech — 3,3%

Zde najdete základní pokyny a postupy pro práci v CAD aplikacích, včetně zásad pro výměnu 2D a 3D dat. Obecné informace Správa dokumentů a CAD dat (EDM/PDM) Standardizace barev a hladin Souřadnicové systémy Mračna bodů Formáty Rastrové vs. vektorové formáty Nejpoužívanější CAD formáty Výměnné formáty pro 3D [...]

Praktická příručka DWF — 2,8%

[...] Format) . DWFx je novější verze formátu využívající technologii DWF a XPS. Výhody DWF podpora 2D i 3D grafiky (hladiny, pohledy, tloušťky čar, sestavy, výkresové sady) nástroje pro prohlížení i tisk jsou zdarma zachování přesnosti a integrity dat (možnost odměřování, připomínkování a zpětné provázanosti) ochrana duševního vlastnictví (publikované projekty jsou ve formátu DWF needitovatelné) interaktivní prohlížení (možnost odměřování vzdálenosti, tvorba

Počítačové vybavení pro CAD — 2,8%

[...] systémem, plus případná speciální grafická periferní zařízení (monitor s vysokým rozlišením, plotr, 3D myš, digitizer, 3D tiskárna, CAD scanner, apod.). Velké objemy dat zpracovávané [...]

Odhumusování, skrývka ornice — 1,9%

Pokud řešíme problém odhumusování v projekční aplikaci AutoCAD Civil 3D, můžeme použít dvě možnosti. První způsob přes podsestavy je vhodný v případě, kdy skrýváme ornici pod koridorem omezeném průsečíky svahů s terénem - použijeme podsestavu "OdstraňováníPovrchuVozovky" nebo, chceme-li ornici odebrat v libovolně širokých pásech kolem koridoru, pak použijeme podsestavu "OdstraňováníOrnice". Paleta nástrojů: Aplikace Civil 3D [...]

VariCAD — 1,9%

VariCAD je český 3D CAD program pro parametrické modelování strojních součástí. Je vyvíjen pro operační systémy Linux a Windows . 3D [...]

ACIS — 1,9%

ACIS je 3D modelovací jádro (technologie) dříve používané AutoCADem a dalšími CAD aplikacemi. Z jádra ACIS vychází i geometrické 3D [...]

ADSK — 1,9%

[...] výměnný formát firmy Autodesk (dostupný od verzí 2010) založený na XML. Je používaný např. pro přenos 3D modelů mezi programy Inventor, Revit, AutoCAD Civil 3D, [...]

CAD hardware — 1,9%

[...] (CAD notebooky) Grafické karty Monitory Operační systémy Výstupní zařízení pro CAD Plottery 3D tiskárny Vstupní zařízení pro CAD Myši 3D [...]

CAD programy — 1,9%

[...] ProgeCAD 4MCAD IronCAD Stavebnictví a architektura AutoCAD Architecture Revit AutoCAD MEP Civil 3D ArchiCAD AllPlan Spirit Strojírenství Inventor Fusion 360 AutoCAD Mechanical AutoCAD Electrical SolidWorks Solid Edge CATIA NX Pro/E VariCAD Mechanical Desktop (dále nevyvíjen) Potrubní systémy AutoCAD Plant 3D [...]

Autodesk Vault — 0,9%

[...] technických dokumentů a CAD dat (PDM/PLM). Vault je přímo integrován s aplikacemi AutoCAD, Inventor, Civil 3D, Revit, 3ds Max, MS Office a přímo podporuje [...]

S-JTSK — 0,9%

[...] ekvidistantní kuželové zobrazení (projekci) ve dvou kartografických rovnoběžkách. V AutoCADu Map a Civil 3D je S-JTSK definován pod názvem " Czechoslovakian [...]

Modelování parametrických sestav — 0,9%

[...] Konstruování sestav Typický strojírenský výrobek nebo produkt spotřebního průmyslu je konstruován jako 3D sestava složená z jednotek až tisíců samostatných [...]

VRML — 0,9%

VRML je formát pro vyjádření 3D modelů nebo scén - Virtual Reality Modeling [...]

Autodesk Revit — 0,9%

[...] web autodesk.com/revit Autodesk Revit Autodesk Revit je architektonická a projekční 2D/3D CAD / BIM aplikace firmy Autodesk. Využívá [...]

Přenos DWG výkresů a ukládání výkresů do nižších verzí — 0,9%

[...] rámci jednoho projekčního týmu používejte jednu verzi AutoCADu. Další informace pro AutoCAD Civil 3D viz Jak ukládat výkresy na blogu Civil3D.cz [...]

DWG — 0,9%

DWG (.DWG; DraWinG ) je neveřejný souborový formát firmy Autodesk pro 2D a 3D výkresy AutoCADu. Díky širokému rozšíření [...]

IFC - Industry Foundation Classes — 0,9%

[...] podporovány výrobci stavařských a architektonických aplikací. Umožňují tak snazší výměnu a přenosy 3D CAD a BIM modelů mezi těmito aplikacemi. XML [...]

Inventor — 0,9%

[...] ano web autodesk.com/inventor Autodesk Inventor Autodesk Inventor je strojírenský 2D/3D CAD program firmy Autodesk, součást rodiny [...]

Operační systémy pro CAD — 0,9%

[...] nároky (kompatibilita) zvolené CAD aplikace, popř. návazných programů. Vzhledem k paměťovým nárokům 3D CAD aplikací je častou volbou 64bitová verze [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin