Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 17 výsledků.

Revit a práce v síti — 11,5%

Týmová spolupráce v Revitu Pro týmovou spolupráci a síťové sdílení projektu Autodesk Revitu platí některá obecná doporučení a zkušenosti z praxe, které zefektivní práci a pomohou vyhnout se případným problémům v pozdějších fázích projektu nebo v projektech většího rozsahu. autor původní stránky: Peter Jirát, z této diskuse V Revitu existují dva běžné způsoby práce v týmu - Linky (obdoba xrefů) a WorkSet (Pracovní sady). Linky (připojení) - pokud znáte xrefy z AutoCADu, není třeba představovat, umožňují i stejné Attach/Overlay (Připojit/podložit) [...]

Technická zpráva projektu — 11,5%

Vzor - osnova technické zprávy k projektu rodinného, popř. bytového domu dle vyhlášky [...]

Operační systémy pro CAD — 7,7%

[...] Windows. Přístup k větším objemům paměti se příznivě projeví při zpracování velkých sestav a velkých projektů, které by ve 3GB nebyly průchozí. Počítač samozřejmě musí být vybaven (osazen) daným množstvím paměti RAM - pro 64bitové Windows se používá typicky 8GB a více. 64bitový CAD Pro využití "neomezené" paměti je ale potřeba použít i 64bitovou verzi dané CAD aplikace. Většina moderních CAD aplikací ale již dnes existuje i v 64bitové verzi. Produkty Autodesk začaly být dodávány v 64bitové verzi od verzí řady 2008. Od verze 2011 jsou v 64-bitech všechny nejpoužívanější [...]

Praktická příručka DWF — 7,7%

[...] DWF souborech lze odměřovat vzdálenosti, vytvářet připomínky, poznámky a tyto pak zpětně načíst do projektu pro zapracování. V podstatě se jedná o projektantskou obdobu výměnného formátu PDF (Portable Document Format) . DWFx je novější verze formátu využívající technologii DWF a XPS. Výhody DWF podpora 2D i 3D grafiky (hladiny, pohledy, tloušťky čar, sestavy, výkresové sady) nástroje pro prohlížení i tisk jsou zdarma zachování přesnosti a integrity dat (možnost odměřování, připomínkování a zpětné provázanosti) ochrana duševního vlastnictví (publikované projekty [...]

RFA — 7,7%

[...] je fomát rodin pro program Autodesk Revit. Rodiny jsou parametrické bloky, které můžete vkládat do projektů. Rodina může obsahovat několik typů pohledů a určuje i chování bloku při vkládání, například kam se chytá, jak se dá natočit, jak se chová při změně projektu, [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 7,7%

[...] nebo vyztužit stropy – vzniklou suť je třeba plynule odstraňovat, bourací práce provádět vždy podle projektu – statické posouzení při bourání kleneb – postupovat vždy od vrcholu, zdivo klenby je třeba podskružit při bourání stavby mezi dvěma stávajícími budovami, je třeba jejich štítové zdi odpovídajícím způsobem rozepřít (v místě ztužujících věnců) – na základě projektu [...]

BIM — 7,7%

[...] řeší tvorbu a využití koordinovaných, vnitřně konzistentních a počitatelných informací o stavebním projektu - pro architekty, projektanty, statiky, stavitele i vlastníky budov. Datový model projektu [...]

Autodesk Revit — 3,8%

[...] souborovými formáty RVT (projekt) a RFA (rodiny prvků), přímo podporuje i formáty DWG a DGN . Pro tvorbu projektů i tvorbu parametrických knihoven není potřeba [...]

Správa dokumentů — 3,8%

[...] souboru. Zpřehledňují struktury projektových dokumentů a usnadňují archivaci a předávání aktuální verze projektu. Systémy EDM ( electronic document management [...]

Strojírenství — 3,8%

Vítejte v prostoru Strojírenství na webu ! Toto je hlavní stránka návodů pro Strojírenství - projektu souběžné tvorby praktického materiálu pro [...]

Stavebnictví a architektura — 3,8%

Vítejte v prostoru Stavebnictví na webu ! Toto je hlavní stránka návodů pro Stavebnictví - projektu souběžné tvorby praktického materiálu pro [...]

DWF a DWFx — 3,8%

[...] geometrii z CAD aplikace (2D i 3D), metadata výkresu i jednotlivých entit, a další doplňkové informace projektu (tabulky, obrázky, videa). DWFx je novější [...]

CAD — 3,8%

[...] inženýrských prací ) - je obor využívající počítačové grafické technologie pro navrhování a dokumentaci projektů v oblasti stavebnictví, architektury, strojírenského [...]

Autodesk Vault — 3,8%

[...] sestav...), zachovává starší verze souborů a udržuje přehled v průběžně aktualizovaných dokumentech projektu. Serverová část Autodesk Vault je postavena [...]

Rastrové a vektorové formáty — 3,8%

[...] Proto se snažte v průběhu projekčního a konstrukčního procesu co nejdéle zachovávat vektorovou podobu projektu. Rastrový formát jde navíc snadno kdykoliv [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 3,8%

[...] v budovách bytových a nebytových. B. Souhrnná technická zpráva viz též osnova technické zprávy k projektu RD Urbanistické, architektonické a stavebně [...]

KKS — 3,8%

[...] kódu KKS lze určit umístění veškerých zařízení v areálu elektrárny. Každá součást si nese svůj kód od projektu, přes výrobu až do provozu elektrárny a je [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin