Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 4 výsledků.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 50,0%

[...] nebytových. B. Souhrnná technická zpráva viz též osnova technické zprávy k projektu RD Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemku s ní souvisejících, c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch, d) napojení [...]

Stavebnictví a architektura — 20,0%

[...] předpisů. Architektura Stavebnictví Dopravní stavby Návrh struktury Architektura Architektonické slohy [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 20,0%

[...] Čl. 8 Vzájemné odstupy staveb Vzájemné odstupy staveb musí splňovat zejména požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany památek, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, které souvisejí s funkčním využitím území (například sítě technického vybavení, dětská hřiště). Jsou-li v některé z protilehlých [...]

BIM — 10,0%

Building Information Modelling - technologie informačního modelu budovy pro architektonické a projekční CAD aplikace (např. Autodesk Revit [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin