Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,1 sekund a získáno 5 výsledků.

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 33,3%

[...] zařízení postavená a provozovaná v rozšířené části území podle § 30 odst. 4, pokud taková zařízení byla příslušným stavebním úřadem povolena před účinností tohoto zákona. Nemůže-li příslušný silniční správní úřad zjistit vlastníka reklamního zařízení zřizovaného nebo provozovaného bez povolení podle odstavce 1, zveřejní výzvu k odstranění reklamního zařízení způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty deseti dnů ode dne zveřejnění výzvy je povinen reklamu do 15 pracovních dnů zakrýt a následně zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení na náklady [...]

Ochranná pásma v oblasti památkové péče — 16,7%

[...] vyhlášena i pro jednotlivá lázeňská místa k ochraně přírodních léčivých zdrojů. Tato ochranná pásma byla vyhlašována v 60 – 80. letech minulého století [...]

Vodovodní přípojka — 16,7%

[...] poklop vodoměrné šachty nebo ukončen u vodoměrné sestavy v domě. Vodovodní přípojka se navrhuje tak, aby byla co nejkratší a vedena pokud možno kolmo na [...]

LandXML — 16,7%

[...] oblasti modelování terénu, inženýrských a dopravních staveb a zeměměřičství. Iniciativa LandXML.org byla založena v roce 1999 společnostmi Autodesk [...]

FBX — 16,7%

[...] názvu programu FILMBOX (předchůdce programu Autodesk MotionBuilder) od firmy Kaydara. Firma Kaydara byla koupna Aliasem a ten byl později koupen Autodeskem. [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin