Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,2 sekund a získáno 15 výsledků.

Lumion — 21,7%

[...] článku o nich pojednávat, vidět je můžete na stránkách výrobce a ve videích jako je například toto. O co vlastně jde? Co je teda vlastně Lumion zač a v čem se liší od ostatního software? Co jej odlišuje je efektivní využití hardware, jež vám tak dovolí vizualizaci oživit. Umístit trávu se stébly, která se hýbou ve větru, použít „živé“ modely s animacemi, jako jsou rostliny jimž se hýbe listí, zvířata a lidé jež vykonávají různé činnosti. Vidíte v reálném čase vodní hladinu s odrazy, odrazy na sklech a odrazivých [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 13,0%

[...] dopravy. Přitom je povinen dbát toho, aby užívání pozemků, popřípadě staveb na nich stojících, bylo co nejméně rušeno a aby vstupem a činnostmi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Výkon těchto oprávnění musí být omezen na nezbytnou dobu a nezbytnou míru. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody podle občanského zákoníku. Provozovatel dráhy a dopravce je oprávněn ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu na provozování dráhy nebo na provozování drážní dopravy na nezbytnou dobu v nezbytné míře a za náhradu použít nemovitost vlastníka v ochranném [...]

Revit a práce v síti — 8,7%

[...] popisů prvků mezi připojeným modelem a hostitelským projektem. Worksety (pracovní sady) - toto je něco, co v AutoCADu neznáme. Pracovní sada je soubor stavebních prvků (např. stěn, schodišť, sloupů...). Upravovat pracovní sadu může v daném okamžiku jen jeden uživatel. Ostatní členové týmu mohou tuto sadu zobrazit, ale nemohou ji upravovat. To zabraňuje možným konfliktům v projektu. Pokud je třeba upravit prvek patřící k pracovní sadě, kterou právě upravuje jiný člen týmu, je možné si prvek od něj vypůjčit, aniž by vlastník pracovní sady musel předat správu celé pracovní [...]

Technologická schémata P&ID — 8,7%

[...] Pravidla tvorby P&ID schémat Základním požadavkem při tvorbě technologických schémat je, aby obsahovaly co možná nejvíce informací při současném zachování přehlednosti a čitelnosti. Toky hlavních médií směřují vždy zleva doprava nebo odspodu nahoru. Ve schématech platí zákon gravitace, tzn. kapalina se v nádrži vyskytuje ve spodní části, popílek z dopravníku padá směrem dolů, horké plyny (pára, spaliny) stoupají vzhůru. Dodržovat základní tvary zobrazovaných zařízení tak, aby jejich schématické vyjádření co [...]

Výkaz výměr — 4,3%

[...] dokumentace určuje množství jednotlivých položek stavebních prací - udává číselný kód položky, popis položky (co všechno obsahuje) a výpočet množství dané [...]

Šrafy v AutoCADu — 4,3%

[...] AutoCAD začal nabízet. Šrafy jde doplnit i samostatně pomocí jednotlivých souborů s příponou .PAT (co šrafa to samostatný soubor). S takhle přidanými [...]

Vodovodní přípojka — 4,3%

[...] vodoměrné šachty nebo ukončen u vodoměrné sestavy v domě. Vodovodní přípojka se navrhuje tak, aby byla co nejkratší a vedena pokud možno kolmo na připojovaný [...]

STL — 4,3%

[...] do kladného kvadrantu, nebo spíše oktantu. použijte jednotky centimetry nebo milimetry, podle toho co podporuje vaše 3D tiskárna.

Rastrové a vektorové formáty — 4,3%

[...] nejvhodnější vektorové souborové formáty. Proto se snažte v průběhu projekčního a konstrukčního procesu co nejdéle zachovávat vektorovou podobu projektu. [...]

Hlavní stránka — 4,3%

[...] jakýkoliv text či článek týkající se využívání CAD aplikací, či konstrukční a projekční praxe. Máte-li co říci k libovolné oblasti oboru CAD a projektování, [...]

Komíny a ventilační průduchy — 4,3%

[...] jednotlivých částí komínu : Pro zaústění spotřebičů do průduchu slouží sopouchy : měly by být přímé a co nejkratší jsou-li delší než 250 mm, měly by [...]

Digitální technická mapa — 4,3%

Digitální technická mapa Co je digitální technická mapa Technická mapa [...]

Praktická příručka DWF — 4,3%

[...] a měla by pomoci při prvních krocích uživatelům a osobám přicházejícím do styku s tímto formátem. Co je to DWF DWF (Design Web Format) je otevřený [...]

Nejpoužívanější CAD formáty — 4,3%

[...] Assembly document CATProcess - CATIA V5 Manufacturing document CGR - CATIA V5 Graphic Representation CO — Ashlar-Vellum Cobalt - parametrický 3D model [...]

Nápověda — 4,3%

[...] vyhledávání Nápověda - wiki formátování a syntaxe Nápověda - wiki formátování tabulek Máte-li co říci k jakékoliv oblasti oboru CAD a projekce, [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin