Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 7 výsledků.

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 22,2%

[...] povolení, lze udělit povolení na základě znovu podané žádosti nejdříve po uplynutí tří let ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí povolení nabylo právní moci. Silniční správní úřad může rozhodnout o změně vydaného povolení na základě odůvodněné žádosti držitele povolení. Silniční správní úřad je povinen do 7 dnů ode dne, kdy [...]

Odhumusování, skrývka ornice — 22,2%

[...] aplikaci AutoCAD Civil 3D, můžeme použít dvě možnosti. První způsob přes podsestavy je vhodný v případě, kdy skrýváme ornici pod koridorem omezeném průsečíky svahů s terénem - použijeme podsestavu "OdstraňováníPovrchuVozovky" nebo, chceme-li ornici odebrat v libovolně širokých pásech kolem koridoru, pak použijeme podsestavu "OdstraňováníOrnice". Paleta nástrojů: Aplikace Civil 3D - metrické jednotky > záložka Linie paty svahu , podsestava "OdstraňováníPovrchuVozovky" Druhou možností je případ, kdy [...]

Proslunění a denní osvětlení — 11,1%

[...] "rozumné" hloubce balkónové desky proto není nutné mít ze zastínění obavy. Naopak v letních měsících, kdy je slunce podstatně výše, může sloužit konstrukce [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 11,1%

[...] napojením na izolaci pod pilířky Podřezávání zdiva: provádí se na vnějších a vnitřních zdí, v případě kdy zeď je na základu a prostor není využíván [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 11,1%

[...] anebo instalovaného vybavení v důsledku vetšího přetvoření nosné konstrukce, d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Požární [...]

Lešení — 11,1%

[...] normalizované lešení nebo pokud lešení není provedeno v souladu s technickými podmínkami výrobce v případě, kdy je do normalizovaného lešení zakotveno zdvihací [...]

Projektová dokumentace — 11,1%

[...] přílohou č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb. DOS - dokumentace pro ohlášení stavby - varianta pro případy, kdy není nutné stavební povolení (obsah stejný [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin