Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 12 výsledků.

K-Faktor — 15,4%

[...] (v ohybu). Je definován jako poměr polohy neutrální osy plechu k tloušťce plechu. K-faktor = t / T kde: t = vzdálenost od vnitřní plochy k neutrální ose plechu T = tloušťka plechového materiálu Velikost přídavku na ohyb a zkrácení ohybu závisí na druhu materiálu, poloměru ohybu, úhlu ohybu, tloušťce materiálu popř. i na metodě provedení ohybu. Přídavek na ohyb Přídavek na ohyb (bend allowance, BA) je délka oblouku ohybu měřená podél neutrální osy materiálu. Přídavek na ohyb, zadávané hodnoty (pomocné údaje: B = C - R - T) Výpočet velikosti přídavku: BA = A [...]

STL — 7,7%

[...] 3D programů. Funkci exportu STL má třeba AutoCAD a Inventor. Tiskárny neumí zpracovávat soubory STL kde je některá souřadnice záporná. Proto si nejprve [...]

Schodiště — 7,7%

[...] schod.rameny min šířka=0 =>není lze sem s umístit zábradlí nebo výtah Výstupní čára ideální místo výstupu, kde všechny stupně mají stejnou šířku u přímého [...]

test Revit — 7,7%

[...] Přidal jsem screenshot, nahoře to ukazuje zřejmě naposledy otevřené stránky, spíš by to mělo ukazovat, kde právě jsem (kategorii > podkategorii > stránku). [...]

STEP — 7,7%

[...] obaly. Import a export STEP formátu je součástí většiny dnešních CAD aplikací. STEP je zkratka pojmu ST andard for E xchange of P roduct model data [...]

Zkratky příkazů AutoCADu — 7,7%

[...] příkazům AutoCADu si můžete nadefinovat v souboru ACAD.PGP. Jde o textový soubor s jednoduchou strukturou, kde si nastavíte zkrácené názvy pro požadované [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 7,7%

[...] účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, [...]

Lumion — 7,7%

[...] problém, pokud render trvá delší dobu. Víc možností se přesouvá přímo do prostředí programu Lumion, kde díky různým „filtrům“ a nastavením v režimu [...]

Bydlení a inspirace moderního bydlení — 7,7%

Zajímavý blog, kde najdete informace jak se dnes zařizuje moderní [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 7,7%

[...] 1,5 m ; přitom vzdálenost vnějšího okraje střech od této hranice nesmí být menší než 1 m . V územích, kde je nutno stavbu přizpůsobit charakteru okolní [...]

RFA — 7,7%

[...] natočit, jak se chová při změně projektu, jak se vykazuje ve výkazech výměr. V Revitu je editor rodin, kde si můžete rodiny upravit nebo vytvořit nové. [...]

Parkovací stání — 7,7%

[...] 2,50 x 5,00 m, k tomu je třeba připočíst odstupy podle toho, zda je to stání krajní, vedle sloupu (a kde je ten sloup vzhledem ke dveřím auta, atd). [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin