Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 17 výsledků.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 20,0%

[...] vztazích, c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, d) informace o splnění požadavku dotčených orgánů, e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona, g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území, h) předpokládaná lhůta výstavby včetne popisu postupu výstavby, [...]

Přenos DWG výkresů a ukládání výkresů do nižších verzí — 8,0%

[...] formátu bez ztráty nových vlastností a typů objektů (objekty jsou převedeny na nejbližší náhradu, nové informace jsou přitom zachovány pro případné znovunačtení v novější verzi - tzv. "round trip"). Tento převod do starší verze si navíc může příjemce provést i sám pomocí bezplatné aplikace " Autodesk DWG TrueView ". Vyhněte se však ukládání do starších verzí pokud chcete ukládat speciální objekty profesních verzí AutoCADu (AEC objekty). Převod těchto objektů do starších verzí není podporován. Je nutné je nejprve rozložit na geometrii holého AutoCADu (export do AutoCADu) [...]

QR kód — 8,0%

[...] dvoubytové podobě). jsou podporovány různě strukturované texty jako web odkazy, e-mail adresy či kontaktní informace (vizitky). Dekódování QR kódu je součástí řady moderních mobilních zařízení (iPhone, Android Smartphone, Blackberry), skenovacích softwarů i systémů pro správu dokumentů. Pro zakódování textové informace [...]

Detailní stránka — 8,0%

Detaily Informace o detailu daného tématu Tato stránka je Pahýl - neobsahuje kompletní informace. [...]

Zkratky příkazů AutoCADu — 8,0%

[...] KRUŽNICE . Využijte ukázek z předdefinovaných zkratek. Nelze použít pro makra a sekvence příkazů. Další informace viz CAD tipy k ACAD.PGP Klávesové zkratky Klávesové zkratky (akcelerátory, hotkey) k příkazů a menu makrům AutoCADu si můžete nadefinovat v editoru uživatelského rozhraní CUI . Stačí v dialogu CUI myší přetáhnout zvolený příkaz ze seznamu nahoru do větve Klávesové zkratky > Klávesové zkratky . Pak mu v okně vpravo přiřadíte horkou klávesu, resp. kombinaci kláves - např. Ctrl+Alt+P . Stisk zkratky spustí akci rovnou, není třeba použít Enter. Příkazová makra [...]

Autodesk Vault — 4,0%

[...] Vault je postavena na relační databázové technologii MS SQL Server. Uchovává vlastnosti, atributové informace a vzájemné závislosti spravovaných souborů. [...]

Výměnné formáty pro 3D CAD — 4,0%

[...] formátem LandXML . Převod dat přes neutrální 3D formát má ve většině případů za následek určitou ztrátu informace (např. struktury či historie modelu). Proto [...]

Zásady práce v CAD programech — 4,0%

[...] základní pokyny a postupy pro práci v CAD aplikacích, včetně zásad pro výměnu 2D a 3D dat. Obecné informace Správa dokumentů a CAD dat (EDM/PDM) Standardizace [...]

Výkaz výměr — 4,0%

[...] všechno obsahuje) a výpočet množství dané položky. K těmto údajům mohou být následně připojeny cenové informace z položkových ceníků. Výkaz výměr je hlavním [...]

Technologická schémata P&ID — 4,0%

Technologická schémata P&ID (Process and Instrumentation Diagram) nesou základní grafické informace o technologii daného výrobního procesu. Jsou [...]

DWF a DWFx — 4,0%

[...] přesnou geometrii z CAD aplikace (2D i 3D), metadata výkresu i jednotlivých entit, a další doplňkové informace projektu (tabulky, obrázky, videa). DWFx je [...]

CAD programy — 4,0%

[...] Mechanical Desktop (dále nevyvíjen) Potrubní systémy AutoCAD Plant 3D AutoPLANT PDMS Základní informace Zásady práce v CAD programech

Bydlení a inspirace moderního bydlení — 4,0%

Zajímavý blog, kde najdete informace jak se dnes zařizuje moderní bydlení moderní [...]

Nápověda - navigace — 4,0%

[...] historii). Wiki stránky nemusí mít pevnou hierarchii, ta se tvoří ad hoc podle postupných odkazů. Další informace o struktuře wiki stránek dává seznam Odkazující [...]

Praktická příručka DWF — 4,0%

Praktická příručka DWF Tato příručka by měla obsahovat základní informace o formátu DWF a měla by pomoci při prvních [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 4,0%

[...] nemohou být zaměněna s dopravními značkami nebo se světelnými signály nebo se zařízeními pro provozní informace nebo s dopravními zařízeními nebo nemohou [...]

Nejpoužívanější CAD formáty — 4,0%

[...] XSI - Softimage scene X_B , X_T - Parasolid model Tato stránka je Pahýl - neobsahuje kompletní informace. Pomozte prosím CAD Wiki doplněním chybějících [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin