Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 7 výsledků.

Stavebnictví a architektura — 42,1%

[...] kámen Umělé zdící prvky Sklo Pojiva Plniva Záměsová voda Přísady do betonu Malta Dřevo Kovy Plasty Plánování stavby Projektová dokumentace Digitální technická mapa Katastr nemovitostí a data katastru Druhy plánování staveb Základy plánování staveb Příprava a provedení stavby Řízení související s povolováním staveb Měřítka plánů Plánování stavebních nákladů Výkaz výměr Veřejné soutěže a způsoby zadávání veřejných zakázek Provoz stavby Příprava prací Dozor při provádění [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 31,6%

[...] odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčené nemovitosti. Pozemní komunikace Vymezení ochranných pásem u silnic, dálnic a místních komunikací stanovuje zákon číslo 13/1997 Sb o pozemních komunikacích ("Silniční zákon" -v aktuálně platném znění zákona č. 347/2009 Sb.) Ochranné pásmo dálnic, silnic a místních komunikací řeší §30: K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, [...]

Výkaz výměr — 5,3%

[...] nabídkové ceny stavby, odhad stavebních nákladů, rozpočtu, financování. Výkaz výměr je důležitý rovněž pro plánování stavby. Pro zjištění velikosti (objemu, plochy, [...]

Ochranná pásma — 5,3%

[...] ta, pro kterou bylo toto území vymezeno. Ochranná pásma jsou zřizována: podél dopravních staveb (silnic, železnic, lanovek, leteckých koridorů) podél [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 5,3%

[...] Vyhláška č. 88/1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti. 7) Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláška [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 5,3%

[...] 53 ČSN 46 5750 Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv autor: MMR - http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky?Page=2 [...]

Katastr nemovitostí — 5,3%

[...] (např. státu). Katastr nemovitostí slouží pro správní účely státu (daně, majetkové a právní vazby, plánování, statistika, ochrana životního prostředí). [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin