Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 15 výsledků.

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 16,0%

[...] rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku, 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy, 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy. Pozn. JM: Z toho vyplývá, že místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy a účelové komunikace silniční [...]

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 16,0%

[...] vlastníka vysazovat trvalé porosty. Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po předchozím souhlasu vlastníka vedení. NADZEMNÍ VEDENÍ Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona. Parametry tohoto ochranného pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto [...]

Komíny a ventilační průduchy — 12,0%

[...] ovzduší Funkce jednotlivých částí komínu : Pro zaústění spotřebičů do průduchu slouží sopouchy : měly by být přímé a co nejkratší jsou-li delší než 250 mm, měly by k průduchu stoupat pro vybírání zplodin hoření (sazí) slouží vybírací otvory : nesmí být zaústěny do obytné místnosti, ani skladu hořlavin min. velikost 125 x 250 mm; musí být přístupné musí být opatřeny uzavíratelnými dvířky pro vymetání průduchu slouží vymetací otvory (umisťují se na půdu) : musí být opět v neobytných místnostech ve výšce 800 – 1200 mm nad podlahou + komín. [...]

Praktická příručka DWF — 8,0%

Praktická příručka DWF Tato příručka by měla obsahovat základní informace o formátu DWF a měla by [...]

Revit a práce v síti — 8,0%

[...] patřící k pracovní sadě, kterou právě upravuje jiný člen týmu, je možné si prvek od něj vypůjčit, aniž by vlastník pracovní sady musel předat správu celé pracovní sady. Sdílení práce je výhodné použít, pokud pracujete s jedním modelem, na kterém pracuje více členů týmu (např. z důvodu časového tlaku). A teď jak rozdělit BIM model pro více uživatelů? Zkoušeli jsme dva přístupy - do stavebních celků a po patrech . Stavebními celky myslím fasádu, statiku (nosné části), podlahy, vnitřní příčky, vertikály, nábytek, zařizováky atd. Dělení po patrech je jasné, i tam je ale fasáda [...]

test Revit — 4,0%

[...] hráli na pískovišti). Přidal jsem screenshot, nahoře to ukazuje zřejmě naposledy otevřené stránky, spíš by to mělo ukazovat, kde právě jsem (kategorii [...]

Operační systémy pro CAD — 4,0%

[...] k větším objemům paměti se příznivě projeví při zpracování velkých sestav a velkých projektů, které by ve 3GB nebyly průchozí. Počítač samozřejmě [...]

Technologická schémata P&ID — 4,0%

[...] dodržovat směr toku média zařízením. Například pohon dopravníku, vzhledem ke směru dopravovaného média, by se měl vyskytovat na správné straně. Při křížení [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 4,0%

[...] konstrukcí, konstrukcních detailu, technologických postupu, e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, [...]

Hlavní stránka — 4,0%

[...] pravidly podobnými encyklopedii Wikipedia . Obsah je vytvářen a šířen podle licence Creative Commons (BY-SA). Jakékoliv komerční texty a odkazy budou [...]

KKS — 4,0%

[...] metodika značení elektráren KKS-ČEZ rozdělena do tří knih a uvažuje se o jejím dalším rozšíření, které by se mělo zaměřit na specifické druhy zařízení [...]

Jak mám správně nakreslit stavební detail — 4,0%

[...] potřebný detail nepajcujete do školy, tzn., neplatí pravidlo, že kdybyste detail odevzdal již včera, tak by bylo stejně pozdě, tak pak doporučuji, řídit [...]

Ochranná pásma ve vodním hospodářství — 4,0%

[...] osob a zvířat. Pásmo hygienické ochrany 2. stupně se zřizuje kolem 1. stupně v případě nebezpečí, že by voda mohla být znečišťována ze vzdálenějších [...]

CAD workstation — 4,0%

[...] doplněnou o monitor s vysokým rozlišením, kvalitní myš, popř. 3D myš. Hardwarové parametry stanice by měly odpovídat systémovým požadavkům dané [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 4,0%

[...] vedení je zakázáno provádět bez souhlasu zemní práce, zřizovat stavby a umisťovat konstrukce, které by znemožňovaly přístup k vedení, vysazovat trvalé [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin