Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 11 výsledků.

Stavebnictví a architektura — 20,0%

[...] Stavební zákony, vyhlášky, normy a předpisy Dopravní stavby Silniční síť Silniční vlastníci Rozdělení

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 20,0%

[...] odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčené nemovitosti. Pozemní komunikace Vymezení ochranných pásem u silnic, dálnic a místních komunikací stanovuje zákon číslo 13/1997 Sb o pozemních komunikacích ("Silniční zákon" -v aktuálně platném znění zákona č. 347/2009 Sb.) Ochranné pásmo dálnic, silnic a místních komunikací řeší §30: K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, [...]

Schodiště — 10,0%

[...] - min. šířka = schod.rameno + 10 cm Osvětlení a větrání přirozené (při obvodu dispozice) umělé Rozdělení schodišť dle Tvaru ramen s přímými rameny se stálou šířkou se zakřivenými rameny a kosými stupni se smíšenými rameny Počtu ramen jednoramenná (na výšku podlaží) dvouramenná (mezipodesta+podesta, na výšku podlaží) víceramenná Smyslu výstupu přímá pravotočivá levotočivá Sklonu rampová (10°-20°; výška stupně 8-13 cm) mírná (20°-25°; 13-15 cm) běžná (25°-35°; 15-18 cm) strmá (35°-45°; 18-20 cm) žebříková (45°-60°; 20-25cm) Rozdělení [...]

Stropní konstrukce — 10,0%

[...] vzduchem, kročejový zvuk, chvění a otřesy) odolnost proti požáru estetická a architektonická (dispozice) Rozdělení stropních konstrukcí A) Železobetonové deskové stropy Varianty uložení: Desky uložené v 1 směru prostě uložené d = 1/25 Lx (Lx – rozpětí, d – tloušťka) vetknuté, spojité d = 1/30 Desky vyztužené křížem – podpory jsou po celém obvodu prostě uložené d = 1/75 (Lx + Ly) Lx/Ly vetknuté, spojité d = 1/105 (Lx + Ly) Minimální tloušťky desek (určeno empiricky): 5 cm (při rozpětí 6 cm (při rozpětí 1 – 1,5 m) 7 cm (při rozpětí [...]

Krovy — 10,0%

[...] zkušeností a optimalizace nosných prvků, způsobu jejich spojení a dalších návazných detailů střech. Rozdělení střech Základní rozdělení [...]

Konstrukční systémy — 5,0%

[...] nákupní centra; Tvary sloupů: plošné prolamované varianta – sloupy s konzolou pro jeřábovou dráhu rozdělení vazníků: podle tvaru pultový sedlový obloukový [...]

Komíny a ventilační průduchy — 5,0%

[...] výška vytváří prostor pro shromáždění tuhých zplodin hoření (měla by být min. 1/10 výšky účinné). Rozdělení komínů Dle druhu paliva Dle vztahu ke svislým [...]

Ochranná pásma — 5,0%

[...] ta, pro kterou bylo toto území vymezeno. Ochranná pásma jsou zřizována: podél dopravních staveb (silnic, železnic, lanovek, leteckých koridorů) podél [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 5,0%

[...] Požárne bezpečnostní rešení 1.3.1. Technická zpráva a) popis a umístění stavby a jejích objektu, b) rozdelení stavby a objektu do požárních úseku, c) výpocet [...]

Montované stropy — 5,0%

Rozdělení montovaných stropů: nosníkové (1) deskové [...]

Střechy — 5,0%

Rozdělení střech Střechy se rozdělují podle několika [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin