Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 3 výsledků.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 40,0%

[...] vyznačením ochranných, bezpecnostních a hlukových pásem, b) koordinační situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 1:500, u rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko 1:5000 nebo 1:2000; u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1:200. Na koordinační situaci zpracované na podklade snímku z katastrální mapy se vyznačují hranice pozemku a jejich parcelní císla, zakresluje se umístění stavby s vyznačením vzdálenosti od hranic sousedních pozemku a staveb na nich, stávajících a navrhovaných [...]

Stavebnictví a architektura — 40,0%

[...] stavby Silniční síť Silniční vlastníci Rozdělení silnic Plánování silnic Vedení trasy silnic Situační plán [...]

BOZP — 20,0%

[...] projektanta s koordinátorem určuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP pro práci na stavenšti musí být součástí [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin