Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 30 výsledků.

Operační systémy pro CAD — 16,6%

Naprostá většina moderních CAD aplikací je určena pro operační systém Microsoft Windows. Existují ale i CAD programy pro Apple MacOS a Linux. Kompatibilita Hlavním kritériem pro volbu operačního systému jsou nároky (kompatibilita) zvolené CAD aplikace, popř. návazných programů. Vzhledem k paměťovým nárokům 3D CAD aplikací je častou volbou 64bitová verze operačního systému. V případě Windows pak nejčastěji 64bitové verze Windows 7. 32bitové vs. 64bitové verze Windows Všechny moderní [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 11,0%

[...] § 57 odst. 1 písm. d) zákona č 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a rozšíření dozoru státní báňské správy, stanoví v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány: I. oddíl Úvodní ustanovení § 1 Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen "kvalifikace") pracovníků, kteří se zabývají obsluhou 1) elektrických zařízení nebo prací 1) na nich (dále jen "činnost"), projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování [...]

Editace videa ve Windows — 7,4%

[...] službu Google YouTube , ve které můžete online publikovat i jednoduše editovat videa z různých zdrojů. Windows Live Movie Maker Nejsnazší cestou k získání aplikace pro střih videa je využití bezplatné Windows aplikace [...]

Vodovodní přípojka — 6,1%

[...] materiálu. Pro její realizaci se přednostně používá vinutý vysokohustotní polyetylén HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, případně HDPE PE 80 SDR 11 PN 12,5 , odpovídající rozměry a technickými parametry ČSN EN 12 201. V případě křížení komunikace nebo obdobně namáhané plochy musí být potrubí přípojky umístěno v chráničce (korugované chráničky HDPE). V souběhu s potrubím je třeba (vedle potrubí nebo lépe na potrubí) uložit identifikační kovový vodič - např. měděný izolovaný vodič CY o průřezu 4 mm 2 . U navrtacího pasu musí být vodič smyčkou vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně [...]

DWF a DWFx — 4,9%

[...] obrázky, videa). DWFx je novější verzí formátu DWF založenou na XML . Formát DWFx je nativně podporován ve Windows 7, Windows Vista, většině verzí Windows XP a v Internet Exploreru 7 a vyšších - nepotřebuje tedy instalaci žádného prohlížeče. Všechny aktuální verze produktů Autodesk nabízejí přímé publikování výkresů a modelů do formátu DWF a DWFx. Pro připomínkování a správu DWF a DWFx souborů slouží bezplatná [...]

Praktická příručka DWF — 3,7%

[...] viewer (starší verze aplikace pro prohlížení) Volo View Express (starší verze aplikace pro prohlížení) Windows (nativní podpora DWFx ve Windows s .Net Framework 3.x) Publikování do DWF z menu všech produktu firmy Autodesk z menu některých [...]

Garáže - rampy a sjezdy — 3,7%

[...] platí následující pravidla: podélné i příčné sklony ploch nemají překročit 5% minimální světlá výška 2,10 m podlahy: doporučený sklon 0,5% z důvodu odvedení vody vybavení odtokovou podlahovou vpustí mechanická odolnost, nehořlavost Rampy Šířka přímé rampy se odvozuje od šířky největšího provozovaného vozidla ( a ). Šířka vozovky musí být větší o 0,35 m na obou stranách. Šířka obrubníku (pokud existuje, jinak vzd. od stěny) dalších 0,25 m na obou stranách. Tedy celkem: a + 2*0,35 + 2*0,25 Šířka zakřivené rampy (v oblouku) pak musí být větší o 0,45 m (a dalších 0,25 [...]

Minimální šířka komunikace — 2,5%

[...] zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m. Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. Součástí veřejného prostranství vymezeného podle odstavců 1 a 2 je nejméně jeden pruh vyhrazený pro pěší v minimální šířce 2 m umožňující bezbariérové užívání. Pozemky veřejných prostranství určených k užívání osobami uvedenými v §2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona se v zastavitelných [...]

AutoCAD — 2,5%

[...] infobox jméno AutoCAD výrobce Autodesk aktuální verze AutoCAD 2014 (březen 2013) OS Windows typ CAD licence komerční česky ano web autodesk.com/autocad AutoCAD AutoCAD je obecný 2D/3D CAD program firmy Autodesk. Používá výkresový souborový formát DWG a jeho textovou verzi DXF . AutoCAD je určen pro operační systém Windows [...]

Ploché střechy — 2,5%

Ploché střechy jsou konstrukce nesklonité, nebo se sklonem do 10° = 17%, který může být vně, nebo dovnitř půdorysu. Optimální sklon u obytných budov jsou 3%. Kolem vpustních okapů se zvětšuje na 5%, kvůli odtoku vody. Podle provozu dělíme ploché střechy na nepochůzné (nepochozí) a pochůzné (pochozí). Výhoda - jednodušší konstrukce Nevýhoda - malá životnost Jednoplášťové - vnitřní a vnější prostředí je odděleno buď jednou konstrukční vrstvou, nebo několika konstrukčními vrstvami, navzájem spojenými v jeden střešní plášť Dvouplášťové – vnitřní a vnější prostředí je [...]

Schodiště — 2,5%

[...] obslužná a pomocná 60 cm mezipodesta - min. šířka jako schod.rameno podesta - min. šířka = schod.rameno + 10 cm Osvětlení a větrání přirozené (při obvodu dispozice) umělé Rozdělení schodišť dle Tvaru ramen s přímými rameny se stálou šířkou se zakřivenými rameny a kosými stupni se smíšenými rameny Počtu ramen jednoramenná (na výšku podlaží) dvouramenná (mezipodesta+podesta, na výšku podlaží) víceramenná Smyslu výstupu přímá pravotočivá levotočivá Sklonu rampová (10°-20°; [...]

Nápověda - wiki formátování — 2,5%

[...] Namespace.PageName Přesměruje na Namespace.PageName ~~~~ §§(Dario Solera,2009/11/10 10:01:03)§§ [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 2,5%

[...] seizmicitou a jejich odezva ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy § 10 ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot § 11 ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 2,5%

[...] Vzájemné odstupy staveb dle 501/2006 sb. vyhláška o obecných požadavcích na využívání území Ze dne 10. listopadu 2006 Změna: 269/2009 sb. Změna: 22/2010 sb. § 25 Vzájemné odstupy staveb (1) Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií^19), požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb [...]

DWG — 2,5%

[...] R13 (LT95) AC1009: R12/R11 (LT R1/R2) AC1006: R10 AC1004: R9 AC1003: 2.6 AC1002: 2.5 AC1001: 2.22 AC2.10: 2.10 [...]

Inventor — 2,5%

[...] infobox jméno Inventor výrobce Autodesk aktuální verze Inventor 2014 (březen 2013) OS Windows typ CAD licence komerční česky ano web autodesk.com/inventor Autodesk Inventor Autodesk Inventor je strojírenský 2D/3D CAD program firmy Autodesk, součást rodiny produktů pro tvorbu digitálních prototypů. Využívá parametrické, adaptivní a přímé modelování součástí a sestav, z nichž je následně generována výkresová dokumentace (pohledy, detaily, řezy...). Program pracuje se souborovými formáty IPT (součásti), IAM (sestavy), IDW / DWG (výkresy) [...]

Autodesk Revit — 2,5%

[...] Software infobox jméno Revit výrobce Autodesk aktuální verze Revit 2014 (duben 2013) OS Windows typ CAD / BIM licence komerční česky ano web autodesk.com/revit Autodesk Revit Autodesk Revit je architektonická a projekční 2D/3D CAD / BIM aplikace firmy Autodesk. Využívá BIM (building information modeling) pro parametrické projektování staveb s plně asociativním generováním výkresové dokumentace (pohledy, detaily, řezy, výkazy...). Program pracuje se souborovými formáty RVT (projekt) a RFA (rodiny prvků), přímo podporuje i formáty DWG [...]

Často kladené otázky k programu AutoCAD (FAQ) — 2,5%

[...] např. pro následné nahrání do online Katalogu CAD bloků. AutoCAD 2010 mi hlásí nekompatibilitu ve Windows 7. Verze 2010, 2011 a 2012 je kompatibilní s Windows [...]

Počty zařizovacích předmětů — 1,2%

[...] Administrativní budovy a prostory (4.2005) ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení (6.1988); Změna: a (10.1988); Změna: b (8.1989); Změna: Z3 (2.2001) [...]

Nejpoužívanější CAD formáty — 1,2%

[...] Autodesk Design Review DWFX - Autodesk Design Web Format (XML verze), prohlížeč Autodesk Design Review či Windows EMB - Wilcom - Wilcom ES Designer Embroidery [...]

Parkovací stání — 1,2%

[...] umožnění přesahu nad zeleň nebo jinou VOLNOU plochu (ne základní šířka chodníku)a při výšce obrubníku max. 10 cm je možno odečíst z délky stání 0,50m. S [...]

Komíny a ventilační průduchy — 1,2%

[...] větru, naopak neúčinná výška vytváří prostor pro shromáždění tuhých zplodin hoření (měla by být min. 1/10 výšky účinné). Rozdělení komínů Dle [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 1,2%

[...] velkých šířek vyžaduje statický výpočet a provedení rozsáhlého podchycení vysekání průrazů zdiven (cca 10 cm nad novým překladem) postavení dvou řad [...]

Proslunění a denní osvětlení — 1,2%

[...] 1. března lze nahradit bilancí, při které je mimo přestupné roky celková doba proslunění ve dnech od 10. února do 21. března včetně minimálně 3600 [...]

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 1,2%

[...] horizontální ochranné pásmo rádiového směrového spoje, např. páteřní radioreléové trasy (šíře pásu 10 – 150 m). Dotčeným správním úřadem v řízení [...]

LandXML — 1,2%

[...] xsi:schemaLocation="http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2 http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2/LandXML-1.2.xsd" date="2010-08-23" time="10:35:13" version="1.2" language="English" readOnly="false"> <Units> <Metric [...]

Metrické šrouby - stoupání závitů — 1,2%

[...] 0,8 (-, -, -) M 6 : 1 (M 6x0,5, -, -) M 7 : 1 (-, -, -) M 8 : 1,25 (M 8x1, -, -) M 10 : 1,5 (M 10x1,25, M 10x1, -) M 12 : 1,75 [...]

BOZP — 1,2%

[...] splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. - viz /2/. Parametry dle bodu /1/: práce ve výšce nad 10 m práce spojené s montáží těžkých konstrukčních [...]

Zásady práce v CAD programech — 1,2%

[...] CAD aplikace Publikování CAD dat - Praktická příručka DWF Publikování CAD dat - Editace videa ve Windows AutoCAD Často kladené otázky k programu [...]

VariCAD — 1,2%

[...] CAD program pro parametrické modelování strojních součástí. Je vyvíjen pro operační systémy Linux a Windows . 3D modely z VariCADu jde exportovat do 2D [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin