Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 7 výsledků.

Nezámrzná hloubka — 46,7%

Nezámrzná hloubka je taková hloubka pod povrchem, o které bezpečně víme, že v ní zemina již nepromrzne, a to ani v nejchladnějším období roku. Podle Stavebního zákona se za obecnou nezámrznou hloubku považuje na území České republiky hloubka 60 cm pod povrchem. Nezámrzná hloubka pro uložení vodovodních potrubí se pohybuje od 1,5 m (štěrkové a [...]

Vodovodní přípojka — 20,0%

[...] Prostorové uspořádání technických sítí . Vodovodní přípojka se ukládá do nezámrzné hloubky. Nezámrzná hloubka pro uložení potrubí se pohybuje od 1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy) do 1,2 m (hlinité zeminy). Kamenné nebo betonové zpevnění povrchu se do krytí započítává polovinou své tloušťky. V případě, že krytím potrubí nelze vyloučit zamrznutí eventuelně ohřátí vody v potrubí, lze dodržení této podmínky splnit odpovídajícím zateplením přípojky. Prostup potrubí zdmi základů budov musí být zabezpečen tak, aby při stavbě nebo opravě přípojky nebyla trvale narušena izolace [...]

Standardizace barev a hladin — 6,7%

[...] Technické výkresy - pravidla zobrazování Ukázka předpisu: Obrys - obrysy, písmo pro označení řezů, pohledů atd. tl. čáry - 0,5mm; barva bílá Kóty - [...]

VRML — 6,7%

[...] materiálové vlastnosti - barvu, lesk, texturu. Soubor VRML může obsahovat i popis animace, světel, pohybu, pohledů nebo uživatelské akce. Z programů Autodesk [...]

RFA — 6,7%

[...] Rodiny jsou parametrické bloky, které můžete vkládat do projektů. Rodina může obsahovat několik typů pohledů a určuje i chování bloku při vkládání, například [...]

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 6,7%

[...] celé délce kabelové trasy. V některé trase se může toto pásmo v určitých bodech rozšiřovat až na 3 m. Hloubka ochranného pásma činí 3m a výška též 3 m (měřeno [...]

Normy ČSN pro technické výkresy — 6,7%

[...] ISO 128-30 (013114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů ČSN ISO 128-34 (013114) Technické výkresy [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin