Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 10 výsledků.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 65,4%

[...] stavbe vyskytují) a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zarízení, b) popis technologie výroby, c) údaje o počtu pracovníků, d) údaje o spotřebě energií, e) bilance surovin, materiálu a odpadu, f) vodní hospodářství, g) řešení technologické dopravy, h) ochrana životního a pracovního prostredí. C. Situace stavby a) situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:5000 až 1:50000 s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu a s vyznačením ochranných, bezpecnostních a hlukových [...]

Výkaz výměr — 3,8%

[...] projektové dokumentace určuje množství jednotlivých položek stavebních prací - udává číselný kód položky, popis položky (co všechno obsahuje) a výpočet množství [...]

VRML — 3,8%

[...] a plochy těles a jejich materiálové vlastnosti - barvu, lesk, texturu. Soubor VRML může obsahovat i popis animace, světel, pohybu, pohledů nebo uživatelské [...]

Strojírenství — 3,8%

[...] dokumentů Archivace Pro editaci této stránky stiskněte tlačítko Editovat v pravém horním rohu obrazovky. Můžete také vytvářet nové stránky pomocí [...]

Stavebnictví a architektura — 3,8%

[...] (nakladatelství Grada) Pro editaci této stránky stiskněte tlačítko Editovat v pravém horním rohu obrazovky. Můžete také vytvářet nové stránky pomocí [...]

Standardizace barev a hladin — 3,8%

[...] Stavebnictví ČSN EN ISO 13567 (01 3104) - Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - popis chybí - Geodézie, mapování ČSN 01 3411 [...]

Katastr nemovitostí — 3,8%

Katastr nemovitostí (KN) je evidence, popis a geometrické a polohové určení nemovitostí [...]

DIESEL — 3,8%

[...] příkazů a práci proměnnými AutoCADu. Příklad DIESEL makra $M=$(if,$(getvar,cmdactive),,_select;)_p Popis: Je-li nastavena proměnná CMDACTIVE (tedy [...]

ADSK — 3,8%

[...] formátu ADSK je rozšiřitelná o další typy dat. ADSK je samodokumentační formát - struktura obsahuje i popis, dokumentační protokol obsahu souboru.

Ochranná pásma v oblasti památkové péče — 3,8%

[...] vymezení ochranného pásma obsahuje dle charakteru památky určení předmětu ochrany, důvod vymezení, popis hranice ochranného pásma a stanovení podmínek [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin