Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 7 výsledků.

Umělé osvětlení místností — 20,0%

Umělé osvětlení bytů a obytných místností řeší norma ČSN 36 0452 Umělé osvětlení obytných budov (1994, dnes již zrušená) a zčásti i novější norma [...]

Technologická schémata P&ID — 20,0%

[...] nebo zda se potrubní trasy nezávisle míjejí. Schématické značky pro technologická schémata shrnuje norma ČSN ISO 14617. Pro jednotné značení zařízení technologie se v elektrárenství používá norma [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 20,0%

[...] ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Pozn.: Norma se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999 ČSN 73 0036 Seizmická zatížení staveb ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí ČSN 73 0039 Navrhovaní objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy § 10 ČSN 73 4301 Obytné budovy [...]

Odvozená součást v Inventoru — 10,0%

[...] novou sestavu, vložíme kvádr a kouli. Tyto díly k sobě zavazbíme a uložíme. Vytvoříme novou součást (Norma.ipt). Dokončíme náčrt. Klikneme na příkaz [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 10,0%

Šířku jednotlivých pásů silnice řeší norma ČSN 73 6110. Pro příčné uspořádání místních [...]

Proslunění a denní osvětlení — 10,0%

Proslunění Všechny byty musí být navrženy tak, aby byly prosluněny. Proslunění řeší norma ČSN 73 4301 Obytné budovy . Byt se považuje [...]

Parkovací stání — 10,0%

Rozměry parkovacích stání určuje norma ČSN 73 6056 (odstavné a parkovací plochy), [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin