Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 7 výsledků.

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 55,8%

[...] konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Pozn.: Norma se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999 ČSN 73 0036 Seizmická zatížení staveb ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí ČSN 73 0039 Navrhovaní objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich [...]

Normy ČSN pro technické výkresy — 32,5%

Zde je přehled hlavních norem ČSN platných pro technické výkresy, včetně CAD. ČSN EN ISO 10209-2 (013101) Technické výkresy - Terminologie - Metody promítání ČSN 01 3102 (013102) Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů ČSN EN ISO 13567-1 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla ČSN EN ISO 13567-2 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci [...]

Vodovodní přípojka — 3,9%

[...] vody pro vnitřní vodovod, musí být přívod vody z vodovodní přípojky ukončen volným výtokem podle ČSN EN 1717. Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy. Vodovodní přípojka se dimenzuje podle ČSN 73 6655. Při stanovování průtoku a jmenovité světlosti potrubí se musí přihlédnout také k ČSN 73 0873. Celá vodovodní přípojka po uzávěr před vodoměrem se má navrhovat o jedné jmenovité světlosti. Na potrubí vodovodu se přípojky napojují pomocí navrtacího [...]

Lešení — 3,9%

[...] ČSN 73 8105 Dřevěná lešení ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce ČSN 73 8107 Trubková lešení ČSN EN 12 812 (73 8108) Podpěrná lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh ČSN EN 12810 – 1,2 (73 8111) Fasádní dílcová lešení ČSN 73 8112 Pojízdná pracovní dílcová lešení. Materiály, součásti, rozměry, [...]

Standardizace barev a hladin — 1,3%

[...] zelená Další pomocné čáry a konstrukce tl. čáry - 0,25mm; barva světle modrá Stavebnictví ČSN EN ISO 13567 (01 3104) - Technická dokumentace [...]

Umělé osvětlení místností — 1,3%

[...] norma ČSN 36 0452 Umělé osvětlení obytných budov (1994, dnes již zrušená) a zčásti i novější norma ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních [...]

Stropní konstrukce — 1,3%

Stropy Normy: ČSN 73 4301 Obytné budovy, ČSN EN 1991-1 (730035) Zatížení stavebních konstrukcí, [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin