Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb.

RSS
Změněno 14.12.2010 16:44 uživatelem Vladimír Michl Kategorizováno jako Normy, Stavebnictví

Pracovní pomůcka k vyhlášce č. 268/2009 Sb. - seznam českých technických norem

S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam českých technických norem obsahující normové hodnoty použité v jednotlivých ustanoveních vyhlášky (uspořádání podle paragrafů).

§ - Označení a číslo normy - Název normy

 • § 5
  • ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
  • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

 • § 6
  • ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

 • § 9
  • ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí
  • CSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet
  • ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
  • ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Pozn.: Norma se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999
  • ČSN 73 0036 Seizmická zatížení staveb
  • ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí
  • ČSN 73 0039 Navrhovaní objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení
  • ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
  • ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

 • § 10
  • ČSN 73 4301 Obytné budovy
  • ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody
  • ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory
  • ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení
  • ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení
  • ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení
  • ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot

 • § 11
  • ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky
  • ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov
  • ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
  • ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
  • ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kriteria pro stanovení požadavků na osvětlení
  • ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení. Část 1: Základní požadavky
  • ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů. Část 1: Vnitřní pracovní prostory
  • ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení

 • § 12
  • ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
  • ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky
  • ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky 1
  • ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov
  • ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
  • ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
  • ČSN 73 4301 Obytné budovy

 • § 13
  • ČSN 73 4301 Obytné budovy
  • ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

 • § 14
  • ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků. Požadavky
  • ČSN EN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 1 : Vzduchová neprůzvučnost
  • ČSN EN ISO 717-2 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2 : Kročejová neprůzvučnost

 • § 16
  • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2 : Požadavky
  • ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů. Část 1: Tepelná ochrana

 • § 18
  • ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla
  • ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

 • § 19
  • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2 : Požadavky
  • ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů. Část 1: Tepelná ochrana
  • ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků. Požadavky
  • ČSN EN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 1 : Vzduchová neprůzvučnost

 • § 20
  • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2 : Požadavky
  • ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů. Část 1 : Tepelná ochrana
  • ČSN EN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 1 : Vzduchová neprůzvučnost
  • ČSN EN ISO 717-2 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2 : Kročejová neprůzvučnost

 • § 21
  • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky
  • ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana
  • ČSN EN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 1 : Vzduchová neprůzvučnost
  • ČSN EN ISO 717-2 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2 : Kročejová neprůzvučnost
  • ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení
  • ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti podlah. Stanovení součinitele smykového tření.

 • § 22
  • ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení.
  • ČSN 73 4301 Obytné budovy
  • ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory
  • ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení
  • ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení
  • ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení

 • § 23
  • ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot
  • ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení.
  • ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti podlah. Stanovení součinitele smykového tření.
  • ČSN EN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 1 : Vzduchová neprůzvučnost
  • ČSN EN ISO 717-2 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2 : Kročejová neprůzvučnost

 • § 24
  • ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
  • ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky
  • ČSN EN 13084-1 Volně stojící průmyslové komíny. Část 1 : Všeobecné požadavky.

 • § 25
  • ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
  • ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
   Pozn.: Norma se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999
  • ČSN 73 0036 Seizmická zatížení staveb
  • ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení
  • ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace
  • ČSN EN ISO 717-2 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2 : Kročejová neprůzvučnost
  • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky
  • ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana

 • § 26
  • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky

 • § 27
  • ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení.

 • § 28
  • ČSN EN 81-1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 1 : Elektrické výtahy
  • ČSN EN 81-2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 2 : Hydraulické výtahy.
  • ČSN EN 81-3 + A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 3 : Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy.
  • ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 70 : Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
  • ČSN EN 81-72 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů. Část 72 : Požární výtahy
  • ČSN ISO 4190-1 Zřizování elektrických výtahů. Část 1 : Výtahy třídy I, II, III a VI

 • § 31
  • ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti podlah. Stanovení součinitele smykového tření.
  • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky

 • § 33
  • ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

 • § 34
  • ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody
  • ČSN 332130 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

 • § 35
  • ČSN EN 12007-1 Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně. Část 1 : Všeobecné funkční požadavky.
  • ČSN EN 12007-2 Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně. Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně).
  • ČSN EN 12007-3 Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně. Část 3 : Specifické funkční požadavky pro ocel.
  • ČSN EN 12007-4 Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně. Část 4 : Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce.
  • ČSN 38 6420 Průmyslové plynovody.
  • ČSN EN 1775 Zásobování plynem. Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní tlak menší nebo rovný 5 bar. Provozní požadavky

 • § 36
  • ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem. Část 1 : Obecné principy.
  • ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem. Část 2 : Řízení rizika.
  • ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem. Část 3 : Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života.
  • ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem. Část 4 : Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.

 • § 37
  • ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení
  • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky

 • § 38
  • ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovách. Navrhování teplovodních tepelných soustav
  • ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách. Výpočet tepelného výkonu.
  • ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov – výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení

 • § 41
  • ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
  • ČSN EN 13200-1 Zařízení pro diváky – Část 1 : Kritéria navrhování prostor pro diváky - Specifikace
  • ČSN EN 13200-3 Zařízení pro diváky – Část 3 : Oddělovací prvky - Požadavky
  • ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody.

 • § 43
  • ČSN 76 1110 Služby cestovního ruchu. Klasifikace ubytovacích zařízení –Kategorie hotel, hotel garni, penzion a motel

 • § 46
  • ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody.

 • § 47
  • ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení
  • ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení
  • ČSN EN 1775 Zásobování plynem – plynovody v budovách
  • ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody.

 • § 48
  • ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace.
  • ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace. Gravitační systémy. Část 1 : Všeobecné a funkční požadavky.
  • ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody.
  • ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení
  • ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot

 • § 53
  • ČSN 46 5750 Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv

autor: MMR - http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky?Page=2

Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin