Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Stropní konstrukce

RSS
Změněno 08.01.2012 11:00 uživatelem Partek Kategorizováno jako Stavebnictví

Stropy

Normy: ČSN 73 4301 Obytné budovy, ČSN EN 1991-1 (730035) Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov

Požadavky kladené na stropy (vodorovné nosné konstrukce):
 • statické
  • únosnost stropu (přenášení zatížení do svislých podpor)
  • tuhost stropu (ztužení proti vodorovným silám, např. vítr)
  • průhyby stropu (trhliny, podhledy)
 • izolační
  • tepelně
  • zvukově (zvuk šířený vzduchem, kročejový zvuk, chvění a otřesy)
 • odolnost proti požáru
 • estetická a architektonická (dispozice)

Rozdělení stropních konstrukcí

A) Železobetonové deskové stropy

Varianty uložení:
 1. Desky uložené v 1 směru
  • prostě uložené
   d = 1/25 Lx (Lx – rozpětí, d – tloušťka)
   Obrázek
  • vetknuté, spojité
   d = 1/30
 2. Desky vyztužené křížem – podpory jsou po celém obvodu
  • prostě uložené
   d = 1/75 (Lx + Ly)
   Obrázek
   Lx/Ly <= 1/1.5
  • vetknuté, spojité
   d = 1/105 (Lx + Ly)

Minimální tloušťky desek (určeno empiricky):
 • 5 cm (při rozpětí < 1 m)
 • 6 cm (při rozpětí 1 – 1,5 m)
 • 7 cm (při rozpětí > 1,5 m)

B) Trámové stropy

Historicky nejstarší. Trámy jsou kryty záklopem a mohou být opatřeny podbitím (podhledem). Patří mezi nosníkové stropy.

Rozdělení:
 1. Jednoduchý trámový strop (SPALNÝ)
  Obrázek
 2. Dřevěný strop polospalný
  Obrázek
 3. Stropy železobetonové trámové
  – Při větších rozpětích a zatíženích; na nosných stěnách nebo průvlacích jsou uloženy ž-b trámy, které podporují vlastní stropní desku. Konstrukce je tvořena tzv. staticky výhodným T – průřezem.
  Obrázek

C) Kombinace – Filigrány

Kombinace montované stropní konstrukce a monolitick0 dobetonávky. Montovaná část, která je vyrobena přesně na objednávku má požadovaný půdorysný tvar a obsahuje nosnou výztuž, po osazení na stavbě se doplní vylehčující materiál (dílce polystyrénu) a provede se betonáž žeber a horní desky. Podobně jako nosníkové stropy musí být FILIGRÁNY montážně provedeny. Rozměry filigránů jsou omezeny. Obrázek

Viz též Montované stropy

Podle materiálu žáků oboru Stavebnictví na SPŠ Zlín
  Název Velikost
- strop1.png 445 B
- strop2.png 682 B
- strop3.png 3,46 KB
- strop4.png 8,28 KB
- strop5.png 4,25 KB
- strop6.png 3,41 KB

Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin