Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Technická zpráva projektu

RSS
Změněno 05.09.2010 13:00 uživatelem M.Stáhalík Kategorizováno jako Normy, Stavebnictví
Vzor - osnova technické zprávy k projektu rodinného, popř. bytového domu dle vyhlášky č. 499/2006.

Technická zpráva

 1. Účel objektu
 2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění
 4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost
  • Práce HSV
   • 1 - Zemní práce
   • 2 - Základy
   • 3 - Svislé konstrukce
   • 4 - Vodorovné konstrukce
   • 5 - Komunikace
   • 6 - Úpravy povrchů
    • Povrchové úpravy
    • Podlahy
    • Osazování
   • 7 - Drobné objekty
   • 8 - Ostatní objekty a práce
  • Práce PSV
   • 711 - Izolace proti vodě
   • 712 - Povlakové krytiny
   • 713 - Izolace tepelné
   • 714 - Akustická a protiotřesová opatření
   • 715 - Izolace proti chemickým vlivům
   • 721 - Vnitřní instalace vody, plynu a kanalizace
   • 727 - Zařízení velkokuchyní a prádelen
   • 731 - Ústřední vytápění a vzduchotechnika
   • 740 - Elektroinstalace
   • 761 - Konstrukce sklobetonové
   • 762 - Konstrukce tesařské
   • 763 - Konstrukce sádrokartonové
   • 764 - Konstrukce klempířské
   • 765 - Krytiny tvrdé
   • 766 - Konstrukce truhlářské
   • 767 - Kovové doplňkové konstrukce
   • 771 - Podlahy z dlaždic
   • 772 - Dlažby z kamene
   • 773 - Podlahy teracové
   • 775 - Podlahy vlysové, parketové
   • 776 - Podlahy povlakové
   • 777 - Podlahy ze syntetických hmot
   • 781 - Obklady keramické
   • 782 - Obklady z kamene
   • 783 - Nátěry
   • 784 - Malby
   • 785 - Tapetování
   • 786 - Čalounické úpravy
   • 787 - Zasklívání
   • 788 - Lokální vytápění
 5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů
 6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu
 7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků
 8. Dopravní řešení
 9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření
 10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Podle diskuze

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin