Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 18 výsledků.

Šířkové uspořádání místních komunikací — 26,3%

[...] platí následující údaje: Označení Název prvku Šířka /m/ Použití Poznámka a jízdní pruh 3,503,25; 3,003,00; 2,75 Na rychlostních komunikacích.Na sběrných komunikacích. Na obslužných komunikacích Jízdní pruh komunikacev průmyslové zóně v šíři 3,50 m,v odůvodněných případech 3,25 — 3,00 m. a1,a2 jízdní pruh 3,25; 3.003,00; 2,75 Na sběrných komunikacích.Na obslužných komunikacích Při různých šířkách pruhů v jednom jízdním pásu. c zpevněná krajnice 2,50; 2.00 Na rychlostních komunikacích a na sběrných [...]

Schodiště — 10,5%

[...] Smyslu výstupu přímá pravotočivá levotočivá Sklonu rampová (10°-20°; výška stupně 8-13 cm) mírná (20°-25°; [...]

Garáže - rampy a sjezdy — 7,9%

[...] být větší o 0,35 m na obou stranách. Šířka obrubníku (pokud existuje, jinak vzd. od stěny) dalších 0,25 m na obou stranách. Tedy celkem: a + 2*0,35 + 2*0,25 Šířka zakřivené rampy (v oblouku) [...]

Metrické šrouby - stoupání závitů — 7,9%

[...] 0,7 (-, -, -) M 5 : 0,8 (-, -, -) M 6 : 1 (M 6x0,5, -, -) M 7 : 1 (-, -, -) M 8 : 1,25 (M 8x1, -, -) M 10 : 1,5 (M 10x1,25, M 10x1, [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 7,9%

[...] nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy, 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy. Pozn. JM: Z toho vyplývá, že místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy a účelové komunikace silniční ochranné pásmo nemají. Zatřídění dálnic,silnic, místních a účelových komunikací stanoví §4-§7 silničního zákona a jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb (v platném znění vyhl.č.490/2005 Sb.)v §2 a §3. Souvisle zastavěným územím obce [...]

Vodovodní přípojka — 5,3%

[...] Vstupní otvor (60x60 cm) musí být vždy volně přístupný, zajištěný poklopem stejného rozměru o max. váze 15 kg. Ve vodoměrné šachtě smí být umístěno pouze vodovodní potrubí, armatury a vodoměr. u staré zástavby a nepodsklepených čelních stran nemovitostí, do max. vzdálenosti 10 m od zásobovacího řadu, do šachtičky umístěné v podlaze průchodu nebo chodby. Požadovaný rozměr vnitřní šachty 60 x 90 cm, hloubka 60 cm. Vstupní otvor (60x60 cm) musí být vždy volně přístupný, zajištěný poklopem stejného rozměru o max. váze 15 [...]

Normy ČSN pro technické výkresy — 5,3%

[...] (013114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 24: Čáry na strojnických výkresech ČSN ISO 128-25 (013114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 25: [...]

Stropní konstrukce — 2,6%

[...] stropy Varianty uložení: Desky uložené v 1 směru prostě uložené d = 1/25 Lx (Lx – rozpětí, d – tloušťka) vetknuté, [...]

Polystyren — 2,6%

[...] válečků nasekaných ze struny) nebo pelet (zakalené hrany), které jsou baleny a expedovány v pytlích á 25 kg uložených a fixovaných na paletách nebo [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 2,6%

[...] Všeobecné požadavky ČSN EN 13084-1 Volně stojící průmyslové komíny. Část 1 : Všeobecné požadavky. § 25 ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí [...]

Proslunění a denní osvětlení — 2,6%

[...] 90 minut) půdorysný úhel dopadajících slunečních paprsků s rovinou okenního otvoru musí být nejméně 25° výška slunce nad horizontem musí být nejméně [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 2,6%

[...] obecných požadavcích na využívání území Ze dne 10. listopadu 2006 Změna: 269/2009 sb. Změna: 22/2010 sb. § 25 Vzájemné odstupy staveb (1) Vzájemné odstupy [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 2,6%

[...] vodičů a mění se podle napětí: nad 1kV do 35 kV - 7 m nad 35 kV do 110 kV - 12 m nad 110 kV do 220kV - 15 m nad 220 kV do 440 kV - 20 m nad 440 kV - [...]

Lumion — 2,6%

[...] Nicméně o aplikaci do vizualizačního software se pokouší více méně neúspěšně výrobci již minimálně 15 let. První vlaštovičky vzlétly z dílen výrobců [...]

BOZP — 2,6%

[...] riziko dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - viz /1/), nebo stavba svým rozsahem splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. - viz /2/. Parametry [...]

Mapový list — 2,6%

[...] listů katastrální mapy se odvozuje od dělení mapových listů státní mapy 1:50000, a zobrazuje území 25 × 20 km. Klad mapových listů je pravoúhlý, [...]

Zkratky příkazů AutoCADu — 2,6%

[...] jednoduchou strukturou, kde si nastavíte zkrácené názvy pro požadované standardní příkazy. Typicky např. KR = KRUŽNICE . Využijte ukázek z předdefinovaných [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 2,6%

[...] nebo přezkoušení pracovníkem nebo zkušební komisí jiné organizace. 9) § 272 zákoníku práce. § 15 Osvědčení Organizace vydá [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin