Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Technologická schémata P&ID

RSS
Změněno 18.05.2011 14:26 uživatelem Vladimír Michl Kategorizováno jako AutoCAD, Strojírenství
Technologická schémata P&ID (Process and Instrumentation Diagram) nesou základní grafické informace o technologii daného výrobního procesu. Jsou nezbytná při návrhu, výstavbě i provozování celého technologického zařízení. Přehledně zachycují veškeré toky látek a energií. A to jak látek a energií přímo účastnících se výroby (suroviny, palivo), tak i pomocných, které zabezpečují správný chod a bezpečnost celého procesu (tlakový ovládací vzduch, chladící voda, atd.). Technologická schémata zobrazují veškerá potřebná zařízení od armatur přes tepelné výměníky, čerpadla, ventilátory, dopravníky až po nejrůznější měřidla a ovládací prvky.

Pro tvorbu P&ID schémat je určen například AutoCAD P&ID.

Pravidla tvorby P&ID schémat

Základním požadavkem při tvorbě technologických schémat je, aby obsahovaly co možná nejvíce informací při současném zachování přehlednosti a čitelnosti.

  • Toky hlavních médií směřují vždy zleva doprava nebo odspodu nahoru.
  • Ve schématech platí zákon gravitace, tzn. kapalina se v nádrži vyskytuje ve spodní části, popílek z dopravníku padá směrem dolů, horké plyny (pára, spaliny) stoupají vzhůru.
  • Dodržovat základní tvary zobrazovaných zařízení tak, aby jejich schématické vyjádření co možná nejlépe vystihovalo jejich tvar či funkci. Pro většinu běžně používaných přístrojů lze nalézt schématické značky v normách.
  • Důležité je dodržovat směr toku média zařízením. Například pohon dopravníku, vzhledem ke směru dopravovaného média, by se měl vyskytovat na správné straně.
  • Při křížení čar důsledně vyznačit zda jde o směšovací uzel, nebo zda se potrubní trasy nezávisle míjejí.

Schématické značky pro technologická schémata shrnuje norma ČSN ISO 14617.

Pro jednotné značení zařízení technologie se v elektrárenství používá norma KKS, resp. KKS-ČEZ.

Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin