Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 30 výsledků.

Vodovodní přípojka — 8,4%

[...] vodovodu se přípojky napojují pomocí navrtacího pasu s uzávěrem a se zemní teleskopickou soupravou (do DN 50), napojení větších dimenzí se řeší pomocí odbočky se šoupětem. Vodovodní přípojka se navrhuje z jednoho druhu materiálu. Pro její realizaci se přednostně používá vinutý vysokohustotní polyetylén HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, případně HDPE PE 80 SDR 11 PN 12,5 , odpovídající rozměry a technickými parametry ČSN EN 12 201. V případě křížení komunikace nebo obdobně namáhané plochy musí být potrubí přípojky umístěno v chráničce (korugované chráničky HDPE). V souběhu s [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 7,9%

[...] pracovníka s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti. § 13 Zápočet doby praxe Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 6 až 9 se započítává doba montáží, údržbové nebo jiné provozní praxe na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí. 8) Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 7 až 9 se započítává také doba praxe získaná při technické kontrole nebo při revizích elektrických zařízení. Do doby praxe potřebné pro nabytí některé [...]

Přenos DWG výkresů a ukládání výkresů do nižších verzí — 6,7%

[...] Pro přenos DWG výkresů AutoCADu na jiný počítač (např. kooperantům) a pro jejich případné ukládání do formátu nižší verze AutoCADu (do starší verze nebo z profesní do holé verze AutoCADu) platí několik jednoduchých zásad, kterých je dobré se v praxi držet. Kompletnost Nejčastějších chybou při předávání DWG výkresů je nekompletnost. Předání elektronické podoby výkresu zdaleka neznamená jen nakopírování jednoho souboru s příponou .DWG. Výkres AutoCADu může být (a zpravidla je) závislý na řadě dalších souborů, [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 6,2%

[...] svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí: nad 1kV do 35 kV - 7 m nad 35 kV do 110 kV - 12 m nad 110 kV do 220kV - 15 m nad 220 kV do 440 kV - 20 m nad 440 kV - 30 m V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat konstrukce, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad 3 m, v ochranném pásmu podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o [...]

Montované stropy — 3,9%

[...] napadení Nosníkové stropy s keramickými deskami (vložkami): Tradiční systém - vložení keramických prvků do nosníků (na sucho, na maltu) Miako nosníky (uloženy na nosných stěnách), vzdálenost Porotherm-525;625; Hodonín-600mm kladou se do malty, zajištění stability-svaření vyčnívajících prutů vložky Miako (tvar:Hodonín,Porotherm) vkládají se na sucho, vše se pak zmonolitní dobetonováním (beton 20-50mm) Hurdis Podobné Miaku, vzdálenost nosníků 1100-1300 mm. Desky : šikmé nebo rovné čela(rozměry 1000-1200,250,80mm) Nosníky : ocelové válcované [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 3,9%

[...] povinen při umístění a odstranění tohoto zařízení na cizí nemovitosti uvést nemovitost při ukončení prací do původního stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčené nemovitosti. Pozemní komunikace Vymezení ochranných pásem u silnic, dálnic a místních komunikací stanovuje zákon číslo 13/1997 Sb o pozemních komunikacích ("Silniční zákon" -v aktuálně platném znění zákona č. 347/2009 Sb.) Ochranné pásmo dálnic, silnic a místních komunikací řeší §30: K ochraně dálnice, [...]

Proslunění a denní osvětlení — 3,4%

[...] místností. Pozn. Mezi obytné místnosti se nepočítají místnosti s plochou menší než 8 m 2 a kuchyně do 12 m 2 . Je vhodné zajistit proslunění i pro kmenové učebny škol, denní místnosti mateřských škol a jeslí nebo pro lůžkové pokoje zdravotnických zařízení. Vždy je však třeba dbát i na to, aby se sluneční záření nestalo obtěžujícím - tedy je třeba uvažovat i ochranu před nadměrnými tepelnými zisky. Aby mohla být místnost považována za prosluněnou je nutné splnit následující podmínky: doba proslunění se zjišťuje v tzv. kritickém bodě, který se nachází v rovině vnitřního [...]

Zkratky příkazů AutoCADu — 3,4%

[...] uživatelského rozhraní CUI . Stačí v dialogu CUI myší přetáhnout zvolený příkaz ze seznamu nahoru do větve Klávesové zkratky > Klávesové zkratky . Pak mu v okně vpravo přiřadíte horkou klávesu, resp. kombinaci kláves - např. Ctrl+Alt+P . Stisk zkratky spustí akci rovnou, není třeba použít Enter. Příkazová makra v LISPu Dalším způsobem tvorby zkratek je nadefinování vlastních LISP funkcí pomocí (defun C:PŘÍKAZ) . Funkce v AutoLISPu resp. VisualLISPu mohou obsahovat složité aplikace, ale i jednoduchá makra. Text programu (naprogramovaný kód) je potřeba uložit do [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 2,8%

[...] elektrické rozvody § 35 ČSN EN 12007-1 Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně. Část 1 : Všeobecné funkční požadavky. ČSN EN 12007-2 Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně. Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně). ČSN EN 12007-3 Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do [...]

Praktická příručka DWF — 2,8%

[...] základní informace o formátu DWF a měla by pomoci při prvních krocích uživatelům a osobám přicházejícím do styku s tímto formátem. Co je to DWF DWF (Design Web Format) je otevřený souborový formát podporující a integrující data z různých CAD systémů do jediného formátu. V DWF souborech lze odměřovat vzdálenosti, vytvářet připomínky, poznámky a tyto pak zpětně načíst do projektu pro zapracování. V podstatě se jedná o projektantskou obdobu výměnného formátu PDF (Portable Document Format) . DWFx je novější verze formátu [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 2,8%

[...] překladů připravit úložné plochy – beton , zdivo po zatvrdnutí z jedné strany vysekat drážku (maximálně do poloviny zdi), do kterého uložíme I profil či jiný nosník (dle statického výpočtu) nad překlad provedeme vyklínování a dozdění vysekáme drážku a osadíme překlad z druhé strany po zatvrdnutí vybouráme celý otvor a upravíme ostění Zřizování otvorů velké šířky: Dodatečné zřizování otvorů velkých šířek vyžaduje statický výpočet a provedení rozsáhlého podchycení vysekání průrazů zdiven (cca 10 cm nad novým překladem) postavení dvou řad stojek [...]

Často kladené otázky k programu AutoCAD (FAQ) — 2,8%

[...] MBUTTONPAN na 1. AutoCAD neotevře DWG výkres z novější verze. Nové verze umí ukládat i implicitně do starších formátů. Popř. použíjte bezplatný konverzní nástroj DWG TrueView - viz Download . Jak načíst a spustit LISP utilitu AutoCADu? Použijte příkaz APLČTI pro načtení daného .LSP nebo .VLX souboru. Příkaz pro spuštění závisí na dané aplikaci. Viz podrobněji . Jak uložit blok výkresu do samostatného DWG? Příkazem PIŠBLOK exportujete interní blok do samostatného DWG - např. pro následné nahrání do [...]

Komíny a ventilační průduchy — 2,2%

A) KOMÍNY Základní funkcí je odvádění spalin od spotřebičů do ovzduší Funkce jednotlivých částí komínu : Pro zaústění spotřebičů do průduchu slouží sopouchy : měly by být přímé a co nejkratší jsou-li delší než 250 mm, měly by k průduchu stoupat pro vybírání zplodin hoření (sazí) slouží vybírací otvory : nesmí být zaústěny do obytné místnosti, ani skladu hořlavin min. velikost 125 x 250 mm; musí být přístupné musí být opatřeny uzavíratelnými dvířky pro vymetání průduchu slouží vymetací otvory (umisťují se [...]

Krovy — 2,2%

[...] krokve. Podle typu krytiny nese střešní plášť laťování nebo bednění. Sloupy pod vaznicemi se kotví do vazného trámu nebo do stropu v místě nad podpěrou (nosnou stěnou nebo pilířem). Krokve, které podepírají laťování, jsou od sebe vzdáleny 0,9 až 1,2 m. Kladou se kolmo na okap a jsou osazeny na vaznicích. Vaznice je podepřena sloupy vzdálenými 3 až 4,5 m, tj. pod každou třetí až čtvrtou krokví. Sloupky bývají většinou čtvercového průřezu a do vaznic a vazných trámů se čepují nebo zapouštějí. Soustava krokví se [...]

Ploché střechy — 1,7%

Ploché střechy jsou konstrukce nesklonité, nebo se sklonem do 10° = 17%, který může být vně, nebo dovnitř půdorysu. Optimální sklon u obytných budov jsou 3%. Kolem vpustních okapů se zvětšuje na 5%, kvůli odtoku vody. Podle provozu dělíme ploché střechy na nepochůzné (nepochozí) a pochůzné (pochozí). Výhoda - jednodušší konstrukce Nevýhoda - malá životnost Jednoplášťové - vnitřní a vnější prostředí je odděleno buď jednou konstrukční vrstvou, nebo několika konstrukčními vrstvami, navzájem spojenými v jeden střešní plášť Dvouplášťové – vnitřní a vnější prostředí je [...]

Mapový list — 1,7%

[...] sloupce odděleným od čísla vrstvy pomlčkou (číslování probíhá od severovýchodního rohu ve směru os od 0 do 9) Mapový list 1:2000 vznikne rozčtvrcením listu 1:5000. Označuje se číslem mapy 1:5000 doplněným číslem 1 až 4 odděleným lomítkem (označení po vrstvách) Mapový list 1:1000 vznikne rozčtvrcením listu 1:2000. Označuje se číslem mapy 1:2000 doplněným číslem 1 až 4 bez oddělení (označení po vrstvách) Mapový list 1:500 vznikne rozčtvrcením listu 1:1000. Označuje se číslem mapy 1:1000 doplněným číslem 1 až 4 bez oddělení (označení po vrstvách) Mapový list 1:250 vznikne [...]

Lumion — 1,7%

[...] a podobně. To je pochopitelně problém, pokud render trvá delší dobu. Víc možností se přesouvá přímo do prostředí programu Lumion, kde díky různým „filtrům“ a nastavením v režimu fotografie a videa obohatíte vizualizaci o zmíněné efekty grafických editorů. Ergonomické pro práci to může být jen díky zobrazení vizualizace v reálném čase. Pár jednoduchých příkladů těchto efektů: čočka kamery, zaostření, barevná saturace, sluneční paprsky. Efektů je samozřejmě celá řada a není cílem tohoto článku o nich pojednávat, vidět je můžete na stránkách výrobce a ve videích jako [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 1,7%

[...] přístupných ploch a komunikací, h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace, i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém, j) členení stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory, k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby pred negativními účinky provádění stavby a po jejím dokoncení, resp. jejich minimalizace, l) způsob zajištení ochrany zdraví a bezpecnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. Mechanická odolnost [...]

QR kód — 1,7%

[...] Blackberry), skenovacích softwarů i systémů pro správu dokumentů. Pro zakódování textové informace do obrázkového QR kódu lze použít online služby (např. Google Chart). QR Code bývá používán i pro označování výkresové dokumentace v oblasti CAD. Uložené textových informací do kódu zde má význam pro strojové čtení - buď v terénu, nebo (častěji) při následném dohledávání a indexování obsahu. Kód přečtou nejen mobily, ale hlavně různé desktopové a serverové aplikace - i z oscannovaných dat. Má tedy podobný význam jako klasické ("jednorozměrné") [...]

Konstrukční systémy — 1,7%

[...] stavitelství jsou sestaveny se svislých konstrukcí: nosných – statická funkce = přenos veškerého zatížení do základových konstrukcí; někdy mohou plnit zároveň funkci tepelně či zvukově izolační; zatížení stálá (hmotnost stavební konstrukce, stěny, podlahy, stropy atd.) a nahodilá (vybavení, osoby, sníh); nenosných – plní funkci dělící, často požadavky na zvukovou izolaci, zpravidla je označujeme jako příčky, nesou samy sebe a zatěžují stropní konstrukci; - podle konstrukčního uspořádání dělíme objekty pozemního stavitelství na stěnové, skeletové a haly Konstrukční systémy [...]

Revit a práce v síti — 1,7%

[...] důvodu časového tlaku). A teď jak rozdělit BIM model pro více uživatelů? Zkoušeli jsme dva přístupy - do stavebních celků a po patrech . Stavebními celky myslím fasádu, statiku (nosné části), podlahy, vnitřní příčky, vertikály, nábytek, zařizováky atd. Dělení po patrech je jasné, i tam je ale fasáda jako samostatná část. Typická patra jsou řešeny jako grupa, nakopírovaná do příslušných úrovní. Stejně tak i další části, které se opakují , je vhodné tvořit jako grupu kvůli rychlosti změn. Co se osvědčilo? Spíše stavební celky, je při tom jednodušší [...]

Nápověda - wiki formátování — 1,1%

[...] [++MainPage|root] Dev.MainPage nebo můj odkaz v jiném jmenném prostoru nebo root Přidejte ++ k odkazu pro odkaz do jiného jmenného prostoru, včetně root [http://www.cadforum.cz] nebo [http://www.cadforum.cz|Portál CAD Fórum] http://www.cadforum.cz nebo Portál CAD Fórum [email@server.com] nebo [email@server.com|kontaktujte nás] email@server.com nebo kontaktujte nás [c:Help.AutoCAD] nebo [c:Help.AutoCAD|Stránky kategorie 'AutoCAD'] Help.AutoCAD nebo Stránky kategorie 'AutoCAD' Odkazy [...]

Odvozená součást v Inventoru — 1,1%

[...] Vybereme naší sestavu. Nyní si nastavíme odebrání tělesa koule. Klikneme na tlačítko OK a vrátíme se zpět do sestavy. Nyní jsme vytvořili součást s vyříznutým prvkem. Samozřejmě lze tento prvek i dále upravovat. Můžeme upravit i základní tvary tvořící odvozenou součást. V takovém případě se úpravy promítnou do [...]

Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny — 1,1%

[...] chráněná území. Jsou to přírodovědecky nebo esteticky velmi významná nebo jedinečná území a člení se do následujících kategorií: národní parky chráněné krajinné oblasti národní přírodní rezervace přírodní rezervace národní přírodní památky přírodní památky V těchto územích je zakázáno povolovat a umisťovat nové stavby buď úplně, anebo některé typy staveb podle druhu zvláště chráněného území a jeho zóny. Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které [...]

Ochranná pásma ve vodním hospodářství — 1,1%

[...] celé povodí nad místem odběru vody. Dříve platilo, že mimo zastavěná území se nesmí umisťovat stavby do vzdálenosti 50 m od katastrálních hranic rybníků a jezer a do [...]

AutoLISP a VisualLISP — 1,1%

[...] úvodních verzí. AutoLISP v AutoCADu obsahuje doplňkové funkce pro interaktivní vstup dat a pro přístup do výkresové databáze AutoCADu ( DWG ). VisualLISP (původně VitalLISP) byl do [...]

Katastr nemovitostí — 1,1%

[...] prostory), bodové pole , místní názvosloví a právní vztahy (majitel, věcné břemeno, ...). Nahlížení do katastru nemovitostí ČR je přístupné na adrese nahlizenidokn.cuzk.cz provozované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Pro účely projektování lze využívat i digitální zdroje KN - především data ve výměnném formátu VFK . Pro práci s formátem VFK v AutoCADu ( DWG ) a dalších CAD aplikacích firmy Autodesk lze využít nadstavbovou aplikaci VFK Import . Slovenský KN (kataster nehnuteľností Slovenskej republiky) používá datový formát VGI . Ten lze do [...]

Jazykový překlad DWG výkresů — 1,1%

Jak přeložit obsah hotového DWG výkresu AutoCADu s množstvím popisů do jiného jazyka? Ruční překlad v AutoCADu pomocí editačního nástroje textu je použitelný jen u malých objemů textu. Pro externí překlad pomocí překladatelského nástroje (CAT, např. Trados) nebo pro předání odbornému překladateli je možné využít utilitu TRANS . Ta vyexportuje texty z výkresu do [...]

KKS — 1,1%

[...] veškerých zařízení v areálu elektrárny. Každá součást si nese svůj kód od projektu, přes výrobu až do provozu elektrárny a je tímto kódem jednoznačně určena a zařazena. Neexistuje více než jedno zařízení, ovládací skříň nebo signál v řídícím systému o stejném kódu KKS. V České republice je často využívána metodika KKS-ČEZ, a.s. vytvořená na základě německých norem (DIN) tak, aby respektovala podmínky v elektrárenské společnosti ČEZ. V současné době je metodika značení elektráren KKS-ČEZ rozdělena do [...]

Hlavní stránka — 1,1%

[...] představitelem podobných "wiki" webů je Wikipedia (slovo wiki pochází z havajštiny a znamená rychlý ). Do CAD Wiki můžete přidat jakýkoliv text či článek týkající se využívání CAD aplikací, či konstrukční a projekční praxe. Máte-li co říci k libovolné oblasti oboru CAD a projektování, neváhejte a rozšiřte obsah této wiki. Stačí i krátký text. Příkladem může být wiki stránka Často kladené otázky k programu AutoCAD (FAQ) v kapitole Zásady práce v CAD programech nebo stránka Ochranná pásma staveb . Stačí se Přihlásit a stisknout Editovat nebo Přidat stránku . S obsluhou [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin