Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,2 sekund a získáno 11 výsledků.

Technologická schémata P&ID — 27,3%

[...] výměníky, čerpadla, ventilátory, dopravníky až po nejrůznější měřidla a ovládací prvky. Pro tvorbu P&ID schémat je určen například AutoCAD P&ID [...]

DIESEL — 13,6%

[...] příkazů a práci proměnnými AutoCADu. Příklad DIESEL makra $M=$(if,$(getvar,cmdactive),,_select;)_p Popis: Je-li nastavena proměnná CMDACTIVE (tedy je-li aktivní příkaz AutoCADu), proveď (jakoby stiskni ) " _P ". Není-li nastavena proměnná [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 9,1%

[...] rychlostních a sběrných komunikací a na komunikacích bez chodníků. Na úsecích s bezobrubníkovou úpravou c P parkovací a zastavovací pruh 2,25; 2,00 (1,80 ve stísněných poměrech) Na sběrných a obslužných komunikacích. Platí jen při podélném stání. Může být přerušen vysazenými chodníkovými plochami. c PS parkovací pás 4,50 - 5,00 Na obslužných komunikacích (v odůvodněných případech i na sběrných komunikacích) Šikmá a kolmá stání podle ČSN 73 6056. a B autobusový nebo trolejbusový pruh 3,503,50, 3,253,25, 3,00 Na rychlostních komunikacíchNa sběrných komunikacíchNa obslužných [...]

Technologické celky — 9,1%

[...] řešení detailů, řezů a výkazů potrubních systémů, atd. 2D doplňkem AutoCAD Plant 3D je aplikace AutoCAD P&ID určená pro kreslení technologických schémat P&ID [...]

Zkratky příkazů AutoCADu — 9,1%

[...] Klávesové zkratky . Pak mu v okně vpravo přiřadíte horkou klávesu, resp. kombinaci kláves - např. Ctrl+Alt+P . Stisk zkratky spustí akci rovnou, není třeba použít Enter. Příkazová makra v LISPu Dalším způsobem tvorby zkratek je nadefinování vlastních LISP funkcí pomocí (defun C:PŘÍKAZ) . Funkce v AutoLISPu resp. VisualLISPu mohou obsahovat složité aplikace, ale i jednoduchá makra. Text programu (naprogramovaný kód) je potřeba uložit do souboru s příponou .LSP a načíst jej do AutoCADu pomocí APLČTI , automatické načtení zajistíte přetažením do ikony aktovky. LISP není k dispozici [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 9,1%

[...] tohoto reklamního zařízení. Vznikne-li tím škoda na nemovitosti, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit. § 32 V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem a za podmínek v povolení uvedených a) provádět stavby, které podle zvláštních předpisů 5) vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, b) provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky. Ustanoveními tohoto odstavce nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a [...]

Nejpoužívanější CAD formáty — 4,5%

[...] Autodesk Design Web Format (XML verze), prohlížeč Autodesk Design Review či Windows EMB - Wilcom - Wilcom ES Designer Embroidery CAD file ESW - Agtek [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 4,5%

[...] zařízení veřejného rozvodu elektřiny. 5) Např. rozvodný závod Středočeských energetických závodů, n.p. Praha. § 9 Pracovníci pro [...]

Revit a práce v síti — 4,5%

[...] může v daném okamžiku jen jeden uživatel. Ostatní členové týmu mohou tuto sadu zobrazit, ale nemohou ji upravovat. To zabraňuje možným konfliktům [...]

AutoCAD — 4,5%

[...] Electrical AutoCAD ECSCAD AutoCAD Architecture AutoCAD MEP AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D AutoCAD P&ID AutoCAD Plant 3D AutoCAD Utility Design [...]

STEP — 4,5%

[...] formátu je součástí většiny dnešních CAD aplikací. STEP je zkratka pojmu ST andard for E xchange of P roduct model data .


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin