Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 11 výsledků.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 52,4%

[...] projektová dokumentace - části: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část E. Zásady organizace výstavby F. Dokumentace objektu Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až F členené na jednotlivé položky, přičemž rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. A. Průvodní zpráva a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), [...]

Stropní konstrukce — 11,9%

[...] deskové stropy Varianty uložení: Desky uložené v 1 směru prostě uložené d = 1/25 Lx (Lx – rozpětí, d – tloušťka) vetknuté, spojité d [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 7,1%

[...] způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a rozšíření dozoru státní báňské správy, stanoví v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány: I. oddíl Úvodní ustanovení § 1 Vyhláška stanoví [...]

Mapový list — 7,1%

[...] 1:500000 vznikne rozčtvrcením listu 1:1000000. Označuje se číslem mapy 1:1000000 doplněným písmenem A až D oddělenými pomlčkou (označení písmeny probíhá po vrstvách zleva doprava) Mapový list 1:200000 vznikne rozdělením listu 1:1000000 na šest sloupců a šest vrstev. Označuje se číslem mapy 1:1000000 doplněným římským číslem I až XXXVI oddělenými pomlčkou (označení opět probíhá po vrstvách zleva doprava) Mapový list 1:100000 vznikne rozdělením listu 1:1000000 na dvanáct sloupců a dvanáct vrstev. Označuje se číslem mapy 1:1000000 doplněným arabským číslem 1 až 144 oddělenými [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 7,1%

[...] chodce. Nejméně 2 pruhy (1‚50m). V odůvodněných případech 1 pruh. Bezpečnostní odstup viz tabulka 4. d střední dělicí pás nejméně 3,00nejméně 2,00nejméně 1,50 (1,00 ve stísněných poměrech ve funkčních skupinách B C) Na rychlostních komunikacích.Na sběrných komunikacíchNa obslužných komunikacích, Na dvou i čtyřpruhových komunikacích ve směrových obloucích pro oddělení protisměrných jízdních pruhů (možno nahradit betonovým svodidlem). Ve stísněných poměrech možno šířku zmenšit až na šířku oboustranného svodidla při zajištění možnosti uložení vedení technického vybavení. [...]

Krovy — 2,4%

[...] podle tvaru plochy a podepřeny nárožními, případně úžlabními krokvemi se zvětšeným průřezem. (dle ing. D.Ruman)

Proslunění a denní osvětlení — 2,4%

[...] Základním kvantitativním kritériem pro hodnocení osvětlenosti denním světlem je činitel denní osvětlenosti D [%]. Je definován jako poměr osvětlenosti [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 2,4%

[...] se zákazem staveb, b) s výškovým omezením staveb, c) k ochraně pred nebezpečnými a klamavými světly, d) s omezením staveb vzdušných vedení vysokého [...]

Montované stropy — 2,4%

[...] vyplní (polystyren) a dobetonují se žebra a horní deska (při montáži nutno podepřít) (př. rozměrů: D:1200, Š:do 2400, V:50(70) Zvláštní stropní [...]

Pojmy - byt, dům, nebytový prostor — 2,4%

[...] prostory nejsou příslušenství bytu 1) nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu, d) domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví [...]

Ploché střechy — 2,4%

[...] izolační vrstva – brání tepelným ztrátám pěnové sklo, pěnový polystyrén, plynosilikát, pěnový beton d) Vodotěsná vrstva – chrání konstrukci proti [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin