Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 23 výsledků.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 30,9%

[...] dokumentace - části: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část E. Zásady organizace výstavby F. Dokumentace objektu Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až F členené na jednotlivé položky, přičemž rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. A. Průvodní zpráva a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, [...]

Technologická schémata P&ID — 10,9%

[...] výměníky, čerpadla, ventilátory, dopravníky až po nejrůznější měřidla a ovládací prvky. Pro tvorbu P&ID schémat je určen například AutoCAD P&ID [...]

Nápověda - přihlášení — 9,1%

[...] uživatelské jméno (login), zobrazované jméno (které uvidí ostatní v historii editací), vaši funkční e-mail adresu a vámi zvolené heslo. Pomocí login jména a hesla se následně budete přihlašovat. Vypište kontrolní text (anti-spam) a stiskněte Vytvořit konto . Na zadanou adresu obdržíte obratem potvrzovací e-mail, v němž kliknutím na odkaz potvrdíte registraci. Poté už můžete využívat vaše přihlášení na CAD wiki. Přihlášení na váš účet Před úpravami stránek se musíte Přihlásit . Použijte odkaz v pravém horním rohu a zadejte jméno a heslo [...]

DIESEL — 5,5%

[...] příkazů a práci proměnnými AutoCADu. Příklad DIESEL makra $M=$(if,$(getvar,cmdactive),,_select;)_p Popis: Je-li nastavena proměnná CMDACTIVE (tedy je-li aktivní příkaz AutoCADu), proveď (jakoby stiskni ) " _P ". Není-li nastavena proměnná [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 5,5%

[...] komunikacích a na sběrných komunikacích v přechodových úsecích Podle ČSN 73 6101 (na přechodových úsecích) e nezpevněná krajnice 0,50 Na přechodových úsecích rychlostních a sběrných komunikací a na komunikacích bez chodníků. Na úsecích s bezobrubníkovou úpravou c P parkovací a zastavovací pruh 2,25; 2,00 (1,80 ve stísněných poměrech) Na sběrných a obslužných komunikacích. Platí jen při podélném stání. Může být přerušen vysazenými chodníkovými plochami. c PS parkovací pás 4,50 - 5,00 Na obslužných komunikacích (v odůvodněných případech i [...]

Zkratky příkazů AutoCADu — 3,6%

[...] Klávesové zkratky . Pak mu v okně vpravo přiřadíte horkou klávesu, resp. kombinaci kláves - např. Ctrl+Alt+P . Stisk zkratky spustí akci rovnou, není třeba použít Enter. Příkazová makra v LISPu Dalším způsobem tvorby zkratek je nadefinování vlastních LISP funkcí pomocí (defun C:PŘÍKAZ) . Funkce v AutoLISPu resp. VisualLISPu mohou obsahovat složité aplikace, ale i jednoduchá makra. Text programu (naprogramovaný kód) je potřeba uložit do souboru s příponou .LSP a načíst jej do AutoCADu pomocí APLČTI , automatické načtení zajistíte přetažením do ikony aktovky. LISP není k dispozici [...]

STEP — 3,6%

[...] export STEP formátu je součástí většiny dnešních CAD aplikací. STEP je zkratka pojmu ST andard for E xchange of P [...]

Technologické celky — 3,6%

[...] řešení detailů, řezů a výkazů potrubních systémů, atd. 2D doplňkem AutoCAD Plant 3D je aplikace AutoCAD P&ID určená pro kreslení technologických schémat P&ID [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 1,8%

[...] a klamavými světly, d) s omezením staveb vzdušných vedení vysokého napětí a velmi vysokého napetí, e) hluková f) ornitologická. Ochranná pásma [...]

Správa dokumentů — 1,8%

[...] starším verzím dokumentů se lze i vracet. K typickým funkcím dále patří např. fulltextové vyhledávání, e-mailové notifikace zasílané při změně dokumentu [...]

Nápověda - wiki formátování — 1,8%

[...] {UP(Napoveda-wiki-formatovani)}SamplePicture.jpg ve výše uvedeném příkladu). Odkaz může být libovolného typu (stránka, URL, e-mail, soubor/příloha, atd.). Speciální značky [...]

Ploché střechy — 1,8%

[...] Na konstrukce vyčnívající nad střechu se krytina vyvádí 10 až 15cm vysoko a zavazuje se do spáry. e) Ochranná vrstva – brání poškození vodotěsné [...]

QR kód — 1,8%

[...] 4296 znaků (cca 2000 v dvoubytové podobě). jsou podporovány různě strukturované texty jako web odkazy, e-mail adresy či kontaktní informace (vizitky). [...]

Proslunění a denní osvětlení — 1,8%

[...] osvětlenosti denním světlem je činitel denní osvětlenosti D [%]. Je definován jako poměr osvětlenosti E [lx] dané roviny v interiéru k současné [...]

Pojmy - byt, dům, nebytový prostor — 1,8%

[...] prostory ve vlastnictví taková budova, která je ve spoluvlastnictví podle tohoto zákona (dále jen "dům"), e) rozestavěným bytem místnost nebo soubor místností, [...]

BOZP — 1,8%

[...] která udává, že Plán BOZP pro práci na stavenšti musí být součástí projektové dokumentace stavby (část „E“), určené k získání stavebního povolení nebo [...]

CAD programy — 1,8%

[...] Inventor Fusion 360 AutoCAD Mechanical AutoCAD Electrical SolidWorks Solid Edge CATIA NX Pro/E VariCAD Mechanical Desktop (dále nevyvíjen) [...]

AutoCAD — 1,8%

[...] Electrical AutoCAD ECSCAD AutoCAD Architecture AutoCAD MEP AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D AutoCAD P&ID AutoCAD Plant 3D AutoCAD Utility Design [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 1,8%

[...] zařízení veřejného rozvodu elektřiny. 5) Např. rozvodný závod Středočeských energetických závodů, n.p. Praha. § 9 Pracovníci pro [...]

Minimální šířka komunikace — 1,8%

[...] bezbariérové užívání. Pozemky veřejných prostranství určených k užívání osobami uvedenými v §2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona se v zastavitelných plochách [...]

Nápověda — 1,8%

[...] můžete sledovat pomocí RSS kanálů. Pokud zde nenajdete odpověď na váš dotaz, kontaktujte nás prosím e-mailem. Nápověda - registrace a přihlášení [...]

IGES — 1,8%

[...] složen z pevných 80-znakových ASCII záznamů - vět. IGES je zkratka pojmu I nternational G raphics E xchange S pecification .

Inventor — 1,8%

[...] ale i import a export CAD dat z řady dalších formátů (např. STEP , IGES , Solidworks , CATIA , Pro/E a dalších). Součástí Inventoru je i modul [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin